Odjel za informacijske znanosti

Upis na diplomski studij - obavijest za studente koji nisu upisani u ISVU

OBAVIJEST za studente dodiplomskih i preddiplomskih studija koji su studirali prije uvođenja Isvu sustava te za studente preddiplomskih studijakoji su izgubili pravo studiranja, a nastavili su studij kao izvanredni studenti i prijavljuju se na 1. godinu diplomskih studija putem NISpDS sustava u ak. god. 2019./2020.

(odnosi se samo na studente koji se ne vode u Isvu sustavu)

 

Molimo sve studente dodiplomskih i preddiplomskih studija koji su studirali prijeuvođenja Isvu sustava te studente preddiplomskih studija koji su izgubili pravo studiranja i nastavili su studij kao izvanredni studenti, a koji će se u ak. god. 2019./2020. prijaviti na diplomski studij putem NISpDS sustava (https://www.studij.hr/) te imaju obranu završnog rada/ispita do 25. rujna 2019., da dostave kopiju indeksa u Odjelno tajništvo najkasnije do 2. rujna 2019. radi kontrole položenih predmeta jer do 6. rujna 2019. trebaju poslati prijepis ocjena u Središnji prijavni ured u na adresu: Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Središnji prijavni ured, Donje Svetice 38/5, 10000 Zagreb (isključivo preporučenom poštom).

Ukoliko se kopija indeksa ne stigne predati do navedenog roka, studenti će se moći prijaviti na 2. rok.

Studenti dodiplomskih i preddiplomskih studija koji su studirali prije uvođenja Isvu sustava te studenti preddiplomskih studija koji su izgubili pravo studiranja i nastavili su studij kao izvanredni studenti, a koji će seprijaviti na diplomski studij putem NISpDS sustava na gore navedenu adresu šalju ove dokumente:

- diploma/svjedodžba o završenom odgovarajućem preddiplomskom studiju (ili potvrda o završetku preddiplomskog studija)

- dopunska isprava o studijukojom se potvrđuje koje je ispite i s kojom ocjenom kandidat položio ili prijepis ocjena

- potvrde o položenom razlikovnom programu ili odgovarajućem programu cjeloživotnog obrazovanja za kandidate koji su završili neistovrsan preddiplomski studij

 

Više informacija o prijavama i upisima možete vidjeti na: https://www.studij.hr/
 

Theme picker