Odjel za informacijske znanosti

Početak nastave i prijem studenata 1. god. preddipl. studija na Odjelu za informacijske znanosti - 1. listopada u 11h, učionica 119 (Novi kampus)

Početak nastave i prijem studenata 1. god. preddipl. studija na Odjelu za informacijske znanosti - 1. listopada u 11h, učionica 119 (Novi kampus)

Prijem studenata 1. godine preddiplomskog studija od strane pročelnika i zaposlenika "Odjela za informacijske znanosti" je u ponedjeljak 1. listopada u 11h, učionica 119 na Novom kampusu (Ul. dr. Franje Tuđmana 24i)

*  *  *

O B A V I J E S T
STUDENTIMA PRVE GODINE PREDDIPLOMSKIH
I INTEGRIRANIH STUDIJA


Susret rektorice Sveučilišta u Zadru i studenata prve godine preddiplomskih i integriranih studija
održat će se u ponedjeljak 1. listopada 2018. prema sljedećem rasporedu:

a) u 9:00 sati susret sa studentima prve godine jednopredmetnih studija
u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja Petra Krešimira IV. br. 2, 2. kat);

b) u 10:00 sati susret sa studentima prve godine dvopredmetnih studija i sa studentima prve godine
integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog učiteljskog studija u Gospiću
u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja Petra Krešimira IV. br. 2, 2. kat).

Nastava za studente prve godine preddiplomskih i integriranih studija te studente druge godine
diplomskih studija počinje u utorak, 2. listopada 2018. godine.

U p r a v a

Theme picker