Odjel za informacijske znanosti

Obrane završnih ispita - 27. lipnja, 11h // Obrane diplomskih radova: Daria Marić - 27. lipnja, 13h; Ema Čelebić - 3. srpnja, 12h

27. lipnja u 11:00 sati održavaju se obrane završnih ispita

 

27. lipnja u 13:00 sati

Obrana diplomskog rada Daria Marić, tema: Virtualne izložbe kao način komuniciranja digitalizirane kulturne baštine, mentor doc. dr. sc. M. Tomić

Povjerenstvo za obranu: Ćirić, Tomašević, Tomić

 

03. srpnja u 12:00 sati

Obrana diplomskog rada Ema Čelebić, tema: Primjena konceptualnog modela Zapisi u kontekstima u opisu arhivskoga gradiva, mentor prof. dr. sc. Mirna Willer

Povjerenstvo za obranu: Zauder, Willer, Cupar

Theme picker