Odjel za informacijske znanosti

Otvoreni dan Sveučilišta u Zadru

Otvoreni dan Sveučilišta u Zadru

U utorak, 17. siječnja 2017. u vremenu od 13 do 16 sati u Gradskoj loži na Narodnom trgu, Sveučilište u Zadru će održati svoj Otvoreni dan, manifestaciju na kojoj će sveučilišni odjeli široj javnosti predstaviti svoje studijske programe.

Informacije o pojedinim studijskim programima, načinu studiranja te studentskom životu, posjetitelji će moći saznati od predstavnika svakog pojedinog odjela, kao i njihovih studenata. Za sva pitanja o mogućnostima studiranja na Sveučilištu u Zadru, načinima prijave ispita državne mature i prijave studijskih programa, bit će na raspolaganju sveučilišna koordinatorica za upise. Program predstavljanja pojedinih sveučilišnih odjela i centara, studentske mobilnosti, izvannastavnih aktivnosti i aktivnosti Studentskog zbora glazbeno će popratiti Sveučilišni akademski zbor i studentska a cappella skupina A.K.A. Crescendo.

Program

Theme picker