Odjel za informacijske znanosti

Razredbeni postupak za studente koji se upisuju na temelju rezultata razredbenog postupka (stariji od 25 godina)

SVEUČILIŠTE U ZADRU, ODJEL ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Akad. godina 2015./2016.

Preddiplomski studij Informacijske znanosti  

Razredbeni postupak

za studente koji se upisju na temelju rezultata razredbenog postupka (stariji od 25 godina) 

1.      rok (ljetni): 14. srpnja 2015. u 10:00h u dvorani 119 ( 1. kat)  na Novom kampusu; Ulica dr. F. Tuđmana 24 i, 23 000 Zadar

2.      rok (jesenski): 9. rujna 2015. u 10:00 h u dvorani br. 119 (1. kat) na Novom kampusu; Ulica dr. F. Tuđmana 24 i, 23 000 Zadar

Odabir pristupnika obavlja se u razredbenom postupku. U razredbenom postupku može se ostvariti do 1000 bodova i to:

a) do 300 bodova za uspjeh u srednjoj školi i

b) do 700 bodova za uspjeh na razredbenom ispitu

Pri bodovanju uspjeha u srednjoj školi u obzir se uzimaju završne ocjene sva četiri razreda srednje škole i uspjeh na završnom ispitu.

Razredbeni ispit je pismeni i sastoji se od pisanja eseja na jednu od predloženih tema koju pristupnik odabere.  Pritom se ocjenjuje sljedeće:

 • Usklađenost s temom (odgovorenost na temu)
 • Pravopis i sročnost
 • Stil i izražavanje
 • Originalnost u iznošenju ideja i zaključaka

Svaka kategorija  maksimalno 175 bodova (ukupno 700)

Teme:  

 • Utjecaj baštinskih ustanova (arhiva, knjižnica, muzeja) na zajednicu
 • Utjecaj informacijsko-komunikacijskih tehnologija na čitanje
 • Uloga školskih knjižnica u odgojno-obrazovnom procesu
 • Knjižnice u digitalno doba
 • Utjecaj interneta na prijenos i dostupnost informacija
 • Facebook : kraj civilizacije kakvu poznajemo
 • (Ne)volim čitati
 • Ovu knjigu vrijedi pročitati
 • Zašto (ne) volim računala

Bodovni prag izračunava se na bazi 50% mogućih bodova u svakoj od kategorija: a) uspjeh u srednjoj školi (min. 150 bodova), b) esej (min. 350 bodova). Pristupnici koji nisu prešli bodovni prag ne mogu upisati studij. 

Usvojeno na sjednici Stručnog vijeća Odjela za informacijske znanosti održanoj 13. svibnja 2015.