Odjel za informacijske znanosti

Izv. prof. dr. sc. Marijana Tomić

Nastavnik:
 
Izv. prof. dr. sc. Marijana Tomić
Zvanje:
 
Izvanredna profesorica
Životopis:
Ured:
Ured 21
Telefon: 
(023) 345-046
E-mail:
mtomic@unizd.hr
Konzultacije
 
ponedjeljkom 9:00 - 12:00
ostale radne dane prema najavi
 
Izvodi kolegije:
 
Bibliografija:
 
Znanstveni interesi:
 
bibliografska organizacija informacija 
katalogizacija, digitalizacija, zaštita i komuniciranje stare i rijetke građe i rukopisa
digitalna kulturna baština
digitalna humanistika 
hrvatskoglagoljski rukopisi i stara tiskana građa, hrvatsko glagoljaštvo
Projekti: