Odjel za informacijske znanosti

Izv. prof. dr. sc. Franjo Pehar

Nastavnik:

izv. prof. dr. sc. Franjo Pehar

Zvanje:

izvanredni profesor

Životopis:

Ured: 

Ured 12

Telefon: 

(023) 345-011

E-mail:

fpehar@unizd.hr

Konzultacije

ponedjeljkom od 10:30 do 12:30
Obvezna online rezervacija termina! calendly.com/pehar 

Izvodi kolegije:

 

Uvod u studij informacijskih znanosti
Uvod u mrežne sustave i tehnologije

Bibliografija:

 

Znanstveni interesi:

 

znanstvena komunikacija i nakladništvo
bibliometrija, scientometrija, informetrija
sustavi za pretraživanje i dohvat informacija, informacijski sustavi
e-nakladništvo
interakcija čovjek-računalo, UX, upotrebljivost
Znanstveni projekti: