Odjel za informacijske znanosti

Doc. dr. sc. Ante Panjkota

 

Nastavnik:

doc. dr. sc. Ante Panjkota

Zvanje:

docent

Životopis:

Ured: 

Ured 45

Telefon: 

(023) 345-026

E-mail:

apanjkot@unizd.hr

Konzultacije

petkom 9.30 - 11.30 uz najavu e-mailom

Izvodi kolegije:

 

Uvod u mrežne sustave i tehnologije

Bibliografija:

 

Znanstveni interesi:

 
programiranje 
algoritmi i strukture podataka 
teorija strojnog (računalnog) učenja 
rudarenje podataka 
strojno učenje 
obrada signala 
poslovna inteligencija
Znanstveni projekti: