Odjel za informacijske znanosti

Doc. dr. sc. Mate Juric

Nastavnik:

doc. dr. sc. Mate Juric

Zvanje:

docent

Životopis:

Ured: 

Ured 12

Telefon: 

(023) 345-011

E-mail:

mjuric@unizd.hr

Konzultacije

četvrtkom 11:00 – 13:00, uz najavu e-mailom

Izvodi kolegije:

 

Statistika za informacijske stručnjake
Metodologija istraživanja u društvenim znanostima
 

Bibliografija:

 

Znanstveni interesi:

 
psihologija čitanja i učenja u tiskanom i digitalnom okruženju
informacijsko ponašanje korisnika
informacijska pismenost i korištenje informacijskih sustava u obrazovanju
interakcija čovjek - računalo
metodologija društvenih znanosti
statistička obrada podatka
Znanstveni projekti: