Odjel za informacijske znanosti

Doc. dr. sc. Mirko Duić

Nastavnik:

doc. dr. sc. Mirko Duić

Zvanje:

docent

Životopis:

Ured: 

Ured 45

Telefon: 

(023) 345-026

E-mail:

miduic@unizd.hr

Konzultacije

utorkom  10:00 – 12:00, uz najavu e-mailom

Izvodi kolegije:

 

Uvod u mrežne sustave i tehnologije

Bibliografija:

 

Znanstveni interesi:

 
kulturna politika i raznolikost 
organizacija i prezentacija informacija 
medijska i digitalna pismenost 
arhivi mrežnih stranica 
izgradnja knjižničnih zbirki 
čitateljski interesi i navike 
film u informacijskim ustanovama 
povijest filma
Znanstveni projekti: