Odjel za informacijske znanosti

Doc. dr. sc. Martina Dragija Ivanović

Nastavnik:

Doc. dr. sc. Martina Dragija Ivanović

Zvanje:

docentica

Ured: 

Ured 118

Telefon: 

(023) 345-015

E-mail:

mdragija@unizd.hr

Konzultacije

utorkom, od 12:30 do 14:30, uz najavu e-mailom

Izvodi kolegije:

 

Uvod u sociologiju knjige i čitanja

Bibliografija:

 

Znanstveni interesi:

 
knjižnično poslovanje
izgradnja zbirki
upravljanje informacijskim ustanovama
knjižnični standardi
vrednovanje informacijskih usluga
sociologija knjige i čitanja
istraživanja čitanja
kritičko knjižničarstvo
teorije informacijskog društva
metodologija znanstvenog rada
Znanstveni projekti: