Odjel za informacijske znanosti

Izv. prof. dr. sc. Josip Ćirić

Nastavnik:
Izv. prof. dr. sc. Josip Ćirić
Zvanje:
Izvanredni profesor
Ured: 
Soba 0.7
Telefon: 
(023) 200-829
E-mail:
jciric@unizd.hr
Konzultacije
utorkom, 10:30-12h uz najavu e-mailom
ili neposredno nakon nastave 
Izvodi kolegije:
 
Znanstvena fikcija i filozofija
 
Bibliografija:
 
Znanstveni interesi:
 
logika 
znanstvena metodologija 
filozofija uma 
filozofsko savjetovanje 
psihoterapija
Znanstveni projekti: