Odjel za informacijske znanosti

Djelatnici

 

 
Znanstveni interesi 
Kontakt 
Ivanka Stričević

dr. sc. Ivanka Stričević

redovita profesorica

(20%)

 • pristup, prijenos i postupanje s informacijama u digitalnom okruženju raznih korisničkih skupina
 • čitanje i rana pismenost 
 • informacijska pismenost i korištenje informacijskih sustava u obrazovanju

ured 21 
tel. (023) 200-580
istricev@unizd.hr

publikacije

Alessandro Gandolfo

dr. sc. Alessandro Gandolfo

izvanredni profesor (20%)
 • marketing u informacijskim ustanovama
 • istraživanje tržišta
 • marketing usluga
 • ponašanje potrošača
 • strateški marketing

ured 12 
tel. (023) 345-011

agandolfo@unizd.hr

publikacije

Josip Ćirić

dr. sc. Josip Ćirić

izvanredni profesor

 • logika 
 • znanstvena metodologija 
 • filozofija uma 
 • filozofsko savjetovanje 
 • psihoterapija

ured 21 
tel. (023) 200-580
jciric@unizd.hr

publikacije

 

 

dr. sc. Marijana Tomić

izvanredna profesorica

pročelnica Odjela

 

 

 • bibliografska organizacija informacija 
 • katalogizacija, digitalizacija, zaštita i komuniciranje stare i rijetke građe i rukopisa
 • digitalna kulturna baština
 • digitalna humanistika 
 • hrvatskoglagoljski rukopisi i stara tiskana građa, hrvatsko glagoljaštvo

 

ured 21
tel. (023) 345-046
mtomic@unizd.hr

publikacije

Martina Dragija Ivanović

dr. sc. Martina Dragija Ivanović

docentica

 

 • knjižnično poslovanje
 • izgradnja zbirki
 • upravljanje informacijskim ustanovama
 • knjižnični standardi
 • vrednovanje informacijskih usluga
 • sociologija knjige i čitanja
 • istraživanja čitanja
 • kritičko knjižničarstvo
 • teorije informacijskog društva
 • metodologija znanstvenog rada

ured 118 
tel. (023) 345-054
mdragija@unizd.hr

publikacije

Franjo Pehar

dr. sc. Franjo  Pehar

docent

 

 • znanstvena komunikacija i nakladništvo
 • bibliometrija, scientometrija, informetrija
 • sustavi za pretraživanje i dohvat informacija, informacijski sustavi
 • e-nakladništvo
 • interakcija čovjek-računalo, UX, upotrebljivost

ured 12 
tel. (023) 345-011
fpehar@unizd.hr

publikacije

Mirko Duić

dr. sc. Krešimir Zauder

docent

 • programiranje, baze podataka i informacijski sustavi 
 • znanost o podacima (upravljanje, analiza, vizualizacija ...) 
 • teorija grafova i analiza kompleksnih mreža
 • računalna obrada prirodnog jezika, posebno ekstrakcija informacija
 • bibliometrija

ured 12 
tel. (023) 345-011

kzauder@unizd.hr

publikacije

Mirko Duić

dr. sc. Ante Panjkota

docent

 • programiranje 
 • algoritmi i strukture podataka 
 • teorija strojnog (računalnog) učenja 
 • rudarenje podataka 
 • strojno učenje 
 • obrada signala 
 • poslovna inteligencija

ured 45
tel. (023) 345-026
apanjkot@unizd.hr

publikacije

Mirko Duić

dr. sc. Mirko Duić

docent

 • kulturna politika i raznolikost 
 • organizacija i prezentacija informacija 
 • medijska i digitalna pismenost 
 • arhivi mrežnih stranica 
 • izgradnja knjižničnih zbirki 
 • čitateljski interesi i navike 
 • film u informacijskim ustanovama 
 • povijest filma

ured 45
tel. (023) 345-026
miduic@unizd.hr

publikacije

Drahomira Cupar

dr. sc. Drahomira Cupar

docentica

zamjenica pročelnice Odjela

 • sadržajno označivanje: klasifikacija i predmetni pristup informacijama 
 • organizacija informacija 
 • informacijsko pretraživanje i pronalaženje 
 • istraživanje čitanja i čitateljskih navika 
 • metodologija znanstvenog rada 

ured 118
tel. (023) 345-054
dgavrano@unizd.hr

publikacije

Mate Juric

dr. sc. Mate Juric

poslijedoktorand

 • psihologija čitanja i učenja u tiskanom i digitalnom okruženju
 • informacijsko ponašanje korisnika
 • informacijska pismenost i korištenje informacijskih sustava u obrazovanju
 • interakcija čovjek - računalo
 • metodologija društvenih znanosti
 • statistička obrada podatka

ured 12 
tel.
(023) 345-011
mjuric@unizd.hr

publikacije

Andrijana Vidaković

Nikolina Peša Pavlović

asistentica

 • informacijsko ponašanje korisnika u online okruženju
 • dizajn informacijskih sustava usmjeren korisnicima
 • emocionalni i persuazivni dizajn
 • istraživanja korisničkog iskustva (UX)
 • sustavi za pretraživanje informacija

 

ured 45 
tel. (023) 345-026
npesa@unizd.hr

publikacije

Nevenka Kalebić

asistentica

 • Digitalna humanistika (istraživanje korisnika u DH, istraživačke metode u DH, podaci znanstvenih istraživanja u humanističkim znanostima, analiza teksta i vizualizacija podataka)
 • Književni arhivi (projekti, metapodaci, interoperabilnost)
 • Pravilnici, međunarodni standardi, konceptualni modeli (arhivi, knjižnice, muzeji)
 • Digitalizacija i komuniciranje kulturne baštine u baštinskim ustanovama
 • Koncept povezanih podataka, semantički web (knjižnice, arhivi)

 

ured 21 
tel. (023) 345-058

nkalebic@unizd.hr

publikacije

Laura Grzunov

asistentica

 • organizacija informacija (međunarodni standardi, pravilnici)
 • digitalna humanistika (istraživačke metode i alati, upravljanje projektima DH, crowdsourcing i znanost za građanstvo, digitalna humanistika i baštinske ustanove)
 • očuvanje i promicanje pisane baštine
 • digitalizacija u informacijskim ustanovama
 • izgradnja i upravljanje zbirkama informacija

ured 21 
tel. (023) 345-058

lgrzunov@unizd.hr

publikacije

dr. sc. Alica Kolarić

asistentica

 • djeca i mladež u informacijskom okruženju
 • informacijsko ponašanje ljudi
 • informacijska pismenost
 • procjena kredibiliteta informacija i informacijskih izvora
 • kognitivni autoritet

ured 118 
tel. (023) 345-054

akolaric20@unizd.hr

publikacije

Zrinka Džoić

asistentica

 

ured 21

tel. (023) 345-058

zdzoic@unizd.hr

 

Martina Šestan, 

mag. prim. educ.,

tajnica

 

 

ured 10
tel. (023) 345-053

mjurlina1@unizd.hr

rad sa studentima: 

9:00-12:00

svaki radni dan

Suradnici u nastavi


Suradnici u nastavi na preddiplomskom, diplomskim i doktorskom studiju sa Sveučilišta u Zadru
 
 • prof. dr. sc. Slaven Zjalić, prorektor Sveučilišta u Zadru (Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu)
 • doc. dr. sc. Rajko Petković (Odjel za anglistiku)
 • doc. dr. sc. Katica Burić (Odjel za etnologiju i kulturnu antropologiju)
 • doc. dr. sc. Marc Angster (Odjel za lingvistiku)
Iz drugih ustanova
 
 • doc. dr. sc. Ante Gverić (Državni arhiv u Zadru)
 • dr. sc. Dubravka Kolić (Državni arhiv u Zadru)
 • Ivana Perić, naslovna asistentica (Zadar)
 • Dajana Brunac (Gradska knjižnica Zadar)
 • prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog (Odsjek za informacijske znanosti, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku)
 • doc. dr. sc. Kristina Feldvari (Odsjek za informacijske znanosti, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku)
 • prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković (Odsjek za informacijske znanosti, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku)
 • doc. dr. sc. Josipa Bašić (Amazon)    
Suradnici iz inozemstva
 
 • prof. emeritus Tefko Saracevic (Rutgers University, N.J., USA)
 • prof. emerita Carol Kuhlthau (Rutgers University, N.J., USA)
 • prof. dr. sc. Nicholas Belkin (Rutgers University, N.J., USA)
 • prof. dr. sc. Ross Todd (Rutgers University, N.J., USA)
 • prof. dr. sc. Erich Renhart (Vestigia Manuscript Research Centre of the Graz University, Austria)
 • prof. dr. sc. Carol Gordon (Rutgers University, N.J., USA)
 • prof. emeritius Robert Hayes  (UCLA, Kalifornija, USA)
 • prof. emerita Virginia Walter (UCLA, Kalifornija, USA)
 • prof. dr. sc. Christine Borgman (UCLA, Kalifornija, USA)
 • prof. dr. sc. Anne Gilleland (UCLA, Kalifornija, USA)
 • prof. dr. sc. Marta Deyrup Mestrovic (Seton Hall, NJ, SAD)
 • prof. dr. sc. Laila Vejzović-Miletić (Florida University, SAD)
 • prof. dr. sc. Maja Žumer (Oddelek za bibliotekarstvo in informacijsko znanost, in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)
 • prof. dr. sc. Alenka Šauperl  (Oddelek za bibliotekarstvo in informacijsko znanost, in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)
 • prof. dr. sc. Primož Južnič (Oddelek za bibliotekarstvo in informacijsko znanost, in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)
 • prof. dr. sc. Miha Kovač (Oddelek za bibliotekarstvo in informacijsko znanost, in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)
 • doc. dr. sc. Andrej Blatnik (Oddelek za bibliotekarstvo in informacijsko znanost, in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)
 • izv. prof. dr. sc. Polona Vilar (Oddelek za bibliotekarstvo in informacijsko znanost, in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)
 • doc. dr. sc. Livija Knaflič (Ljubljana, Slovenia)
 • prof. emeritus Peter Ingwersen (Royal School of LIS, Copengahen, Denmark)
 • prof. emeritus Paul Sturges (Loughborough University, UK)
 • prof. dr. sc. Ching-Chih Chen (Simmons College, Boston, USA)
 • Ray Lonsdale, viši predavač (Aberystwyth University, UK)
 • Gordon Dunsire (Glasgow, UK)
 • prof. dr. sc. Mats Dalstrom (University College Boras, Sweden)
 • izv. prof. Alen Doracic (University College Boras, Sweden)
 • doc. dr. sc. Josipa Bašić (Amazon)
 • izv. prof. dr. sc. Kiersten F. Latham (Kent State University, USA)
Umirovljeni nastavnici
 
 • izv. prof. dr. sc. Jadranka Stojanovski
 • izv. prof. dr. sc. Nives Tomašević
 • prof. dr. sc. Mirna Willer, red. prof. u trajnom zvanju
 • prof. dr. sc. Tatjana Aparac Jelušić, red. prof. u trajnom zvanju
 • prof. dr. sc. Srećko Jelušić, red. prof.

Pročelnici Odjela

 • pročelnica izv. prof. dr. sc. Marijana Tomić (1.10.2020. -    ), zamjenica pročelnice doc. dr. sc. Drahomira Cupar
 • v.d. pročelnika doc. dr. sc.Marijana Tomić (1.10.2019 - 30.9.2020.), zamjenica v. d. pročelnice doc. dr. sc. Drahomira Cupar
 • v.d. pročelnika doc. dr. sc.Franjo Pehar (1.10.2018 - 30.9.2019.), zamjenica pročelnika doc. dr. sc. Marijana Tomić
 • pročelnik doc. dr. sc.Franjo Pehar (1.10.2016 - 30.9.2018.), zamjenica pročelnika doc. dr. sc. Martina Dragija Ivanović
 • v.d. pročelnika doc. dr. sc.Franjo Pehar (1.10.2015 - 30.9.2016.), zamjenica pročelnika doc. dr. sc. Martina Dragija Ivanović
 • pročelnica prof. dr. sc.Ivanka Stričević (1.10.2012 - 30.9.2015.), zamjenik pročelnice doc. dr. sc. Franjo Pehar
 • pročelnica prof. dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić (30.9. 2007 - 30.9.2012.), zamjenica pročelnice prof. dr. sc. Ivanka Stričević
 • pročelnik prof. dr.sc. Srećko Jelušić (1.10.2004 - 30.9. 2007), zamjenik pročelnika doc. dr.sc. Franjo Pehar