Odjel za informacijske znanosti

STEM stipendije - provjera podataka

STEM stipendije - provjera podataka

Obavijest za STEM stipendiju

(za preddiplomske redovite studije Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa, Nautika i tehnologija pomorskog prometa, Informacijske znanosti, Podvodne znanosti i tehnologije, Primijenjena ekologija u poljoprivredi i Sestrinstvo)

 

obavještavamo vas da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo svim redovitim studentima studijskih programa u STEM područjima znanosti obavijest s uputama za provjeru podataka

 

Provjera podataka traje od ponedjeljka, 21. listopada 2019. godine, do ponedjeljka, 28. listopada 2019. godine, do 12:00 sati. 

Studenti ispravnost svojih podataka o broju ECTS-a i prosjeku ocjena, odnosno rezultatu državne mature, provjeravaju na poveznici:  https://stemstipendije.mzo.hr/. U navedenu aplikaciju studenti se prijavljuju vlastitim  AAI@EduHr elektroničkim identitetom. Svim studentima bit će ujedno dodijeljena jedinstvena identifikacijska oznaka kojom će nakon objave rang-lista moći utvrditi svoju mjesto na rang-listi. 

 

Ako primijetite  da vaši podaci o broju ECTS bodova i prosjeku ocjena u aplikaciji nisu ispravni, molimo javite se tajnici na vašem matičnom odjelu ili koordinatoru za STEM stipendije na e-mail   mmirkovi@unizd.hr.

Ako nisu ispravno navedeni podaci o rezultatima državne mature, studenti se mogu obratiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja na adresu elektroničke pošte  stem-stipendije@mzo.hr

Za sve ostale informacije studenti se mogu obratiti koordinatoru za STEM stipendije ( mmirkovi@unizd.hr)  ili Ministarstvu znanosti i obrazovanja na adresu elektroničke pošte  stem-stipendije@mzo.hr.

 

Podatke je moguće ispraviti do ponedjeljka, 28. listopada 2019. godine, do 12 sati. Ako podaci nisu ispravljeni do propisanoga roka, smatrat će se ispravnima te će Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti na temelju tih podataka izraditi rang-liste.

 

Ako student na svoju adresu elektroničke pošte unutar sustava AAI@EduHr iz nekog razloga ne zaprimi predmetnu obavijest, napominjemo da ona nije preduvjet za konkuriranje za državnu STEM stipendiju te svi studenti, neovisno o zaprimanju e-maila, mogu svoje podatke provjeriti na poveznici:  https://stemstipendije.mzo.hr/

 

Molimo vas da, ako i niste zaprimili e-mail, provjerite ispravnost svojih podataka o broju ECTS bodova i prosjeku ocjena, odnosno rezultatima državne mature. 

 

 

Theme picker