Odjel za informacijske znanosti

Treći krug prijava na izvanredni diplomski studij Informacijske znanosti

Prijave na izvanredni diplomski studij Informacijske znanosti predaju se osobno u tajništvu na propisanim obrascima od 18. do 24.10.2019. radnim danom od 9:00 do 12:00 i od 13:00 do 15:00 sati ili se mogu poslati preporučenom pošiljkom (najmanje tri dana prije isteka roka) na adresu:

Odjel za informacijske znanosti
Sveučilište u Zadru
Prijava na Natječaj za upis na Izvanredni diplomski studij Informacijske znanosti
Ul. Franje Tuđmana 24 i
23000 Zadar, Hrvatska

Prijavnicu za upis moguće je preuzeti ovdje.

Kandidati koji se prijavljuju za upis na jednopredmetni izvanredni studij Informacijske znanosti prijavi prilažu:


a) svjedodžbu o završenom odgovarajućem preddiplomskom sveučilišnom studiju ili drugom studiju navedenom u općim odredbama natječaja,

b) dopunsku ispravu o studiju ili prijepis ocjena. Pristupnici koji su studij završili u inozemstvu prilažu ovjereni prijevod dopunske isprave o studiju ili prijepis ocjena s podacima o nastavnom opterećenju i nastavnim sadržajima,

c) rodni list (hrvatski državljani; može biti ispis iz sustava e-Građani),

d) domovnicu ili drugi dokaz o hrvatskom državljanstvu; može biti ispis iz sustava e-Građani (Hrvati bez državljanstva Republike Hrvatske prilažu dokaz o statusu Hrvata koji će izdavati Ured za Hrvate izvan Hrvatske, državljani država članica Europske unije prilažu dokaz o državljanstvu države članice Europske unije ili ovjerenu presliku putne isprave države članice Europske unije, a ostali strani državljani dokaz o državljanstvu strane države ili presliku putne isprave strane države),

e) potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice (strani državljani prilažu potvrdu o odobrenom boravku ili presliku putovnice s naljepnicom o odobrenom boravku),

f) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka za studije za koje je razredbeni postupak predviđen (za jednopredmetni studij po 200,00 kn). Uplatnice se preuzimaju u odjelnom tajništvu. 

Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.

Oni kandidati koji nisu završili preddiplomski studij informacijskih znanosti dužni su polagati razredbeni ispit koji će se održati 25. 10. 2019. s početkom u 14:30 sati u učionici 41a na Novom kampusu Sveučilišta u Zadru (Ulica dr. Franje Tuđmana 24i). Razredbeni ispit podrazumijeva izradu pismenog rada u obliku eseja na ponuđenu temu iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti.     

Literatura za pripremu razredbenog ispita je dostupna ovdje.

Upisi prijavljenih kandidata koji su stekli pravo upisa održat će se 28. listopada 2019. od 9:00 do 12:00 i od 13:00 do 15:00 sati.

Theme picker