Odjel za informacijske znanosti

Raspored ispitnih rokova - redovni studij

 

Klikom na sljedeću poveznicu možete preuzeti dokument s rasporedom ispita u ljetnom semestru:

Raspored ispitnih rokova

 

RASPORED ISPITNIH ROKOVA

LJETNI ISPITNI ROK, AK. GOD. 2019./2020.

8. lipnja 2020. do 10. srpnja 2020.

Ime i prezime nastavnika

Naziv predmeta

1. ispitni rok

2. ispitni rok

I. GODINA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA

Doc. dr. sc. F. Pehar,

Doc. dr. sc.  D. Cupar

Uvod u studij informacijskih znanosti

143862

8. 6. 2020. u 10:00h 

pisani ispit (Merlin)

15. 6. 2020 u 9:00h

 usmeni ispit / formiranje i upis ocjene (MS Teams)

23. 6. 2020. u 10:00h 

pisani ispit (Merlin)

29. 6. 2020. u 9:00h

 usmeni ispit / formiranje i upis ocjene (MS Teams)

Izv. prof. dr. sc. J. Stojanovski

Dr. sc. M. Juric

N. Kalebić, asist.

Uvod u znanstveno-istraživački rad

143863

19. 6. 2020. u 10.00h

3. 7. 2020. u 10.00h

Doc. dr. sc. F. Pehar

Doc. dr. sc. A. Panjkota

Doc. dr. sc. M. Duić

 

Uvod u mrežne sustave i tehnologije

143864

12. 6. 2020. u 9:00h

pisani ispit (Merlin / MS Teams / TeamViewer)

15. 6. 2020. u 12:00h 

usmeni razgovor / formiranje i upis ocjene (MS Teams)

26. 6. 2020. u 9:00h 

pisani ispit (Merlin / MS Teams / TeamViewer)

29. 6. 2020. u 12:00h

 usmeni razgovor / formiranje i upis ocjene (MS Teams)

Doc. dr. sc. I. Poljaković

Engleski jezik struke II.

Termini objavljeni u Centru za strane jezike

Doc. dr. sc. I. Poljaković

Strani jezik (po izboru)

Termini objavljeni u Centru za strane jezike

Dr. sc. Katica Burić Ćenan

Upoznavanje glazbene baštine

170659

18. 6. 2020. u 12.00h

usmeni ispit (Jitsi Meet)

2. 7. 2020. u 10.00h

usmeni ispit (Jitsi Meet)

Prof. dr. sc. I. Stričević

N. Kalebić, asist., suradnici

Informacijska pismenost

90568, 139874

10. 6. 2020. u 9.00h

            formiranje i upis ocjene (Skype)

24. 6. 2020. u 9.00h

formiranje i  upis ocjene (Skype)

2. GODINA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA

Doc. dr. sc. M. Tomić

Doc. dr.sc. M. Duić

L. Grzunov, asist.

Organizacija informacija II

158623

18. 6. 2020. u 17.00h

 usmeni: metapodaci (MS Teams)

19. 6. 2020. u 17.00h

 usmeni i upis ocjene (Merlin)

2. 7. 2020. u 17.00h

 usmeni: metapodaci (MS Teams)

3. 7. 2020. u 17:00h

 usmeni i upis ocjene (Merlin)

Izv. prof. dr. sc. J. Ćirić

Doc. dr. sc. K. Zauder

Dr. sc. M. Juric

Statistika za informacijske stručnjake

194691

12. 6. 2020.

pismeni ispit: 11.00h (Merlin) 

upis ocjene: 17.00h (Skype)

26. 6. 2020. 

pismeni ispit: 11.00h (Merlin)

upis ocjene: 17.00h (Skype)

Doc. dr. sc. K. Zauder

Oblikovanje baza podataka

158626

17. 6. 2020

usmeni ispit (Skype) 

raspored održavanja će se objaviti na Merlinu

 1. 7. 2020

usmeni ispit (Skype) 

raspored održavanja će se objaviti na Merlinu

Doc. dr. sc. D. Cupar

Doc. dr. sc. M. Dragija Ivanović

Uvod u sociologiju knjige i čitanja

158627

9. 6. 2020. u 11.00h

 usmeni i upis ocjena (MS Teams)

23. 6. 2020. u 11.00h

 usmeni i upis ocjena (MS Teams)

Doc. dr. sc. I. Poljaković

Strani jezik po izboru

Termini objavljeni u Centru za strane jezike

 

Doc. dr. sc. A. Panjkota

Doc. dr. sc. K. Zauder

Napredno programiranje

183213

10. 6. 2020. u 11.00h 

usmeni ispit (MS Teams)

24. 6 .2020. u 11.00h 

usmeni ispit (MS Teams)

Prof. dr. sc. I. Stričević

N. Kalebić, asist., suradnici

Informacijska pismenost

90568

10. 6. 2020. u 9.00h

            formiranje i upis ocjene (Skype)

24. 6. 2020. u 9.00h

formiranje i  upis ocjene (Skype)

3. GODINA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA

Prof. dr. sc. I. Stričević

Dr. sc. M. Juric

Uvod u studije o korisnicima informacija

170674

18. 6. 2020. u 9:00h

pismeni ispit (Merlin)

2.7. 2020. u 9:00h

pismeni ispit (Merlin)

Izv. prof. dr. sc. J. Stojanovski

Doc. dr. sc. M. Duić

Digitalna multimedija

170675

19. 6. 2020. u 14.00h

3. 7. 2020. u 14.00h

Mentori

Završni rad

170676

Termini obrana određuju se u dogovoru s mentorom i članovima povjerenstva i objavljuju na mrežnim stranicama i na Merlinu.

Provedba: usmeno (MS Teams) 

Mentori

Završni ispit

58954

26. 6. 2020. u 10.00h

usmeni ispit (MS Teams)

8. 7. 2020. u 10.00h

usmeni ispit (MS Teams)

Doc. dr. sc. M. Tomić 

L. Grzunov, asist.

Obrada stare i rijetke građe

170677

17. 6. 2020. u 15.00h

usmeni i upis ocjene (Merlin)

1. 7. 2020. u 15.00h

usmeni i upis ocjene (Merlin)

Doc. dr. sc. J. Bašić, VS

N. Peša Pavlović, asist.

Dr. sc. M. Juric

Interakcija čovjek-računalo

198222

10. 6. 2020.  u 9:30h 

usmeni ispit (MS Teams)

24. 6. 2020. u 9:30h

usmeni ispit (MS Teams)

Doc. dr. sc. A. Panjkota

Doc. dr. sc. K. Zauder

Napredno programiranje

183213

10. 6. 2020. u 11.00h 

usmeni ispit (MS Teams)

24. 6. 2020. u 11.00h 

usmeni ispit (MS Teams)

Prof. dr. sc. I. Stričević

N. Kalebić, asist., suradnici

Informacijska pismenost

90568

10. 6. 2020. u 9.00h

            formiranje i upis ocjene (Skype)

24. 6. 2020. u 9.00h

formiranje i  upis ocjene (Skype)

1. GODINA DIPLOMSKOG STUDIJA

Prof. dr. sc. I. Stričević

Dr. sc. M. Juric

N. Peša Pavlović, asist.

Informacijsko ponašanje korisnika

143765

17. 6. 2020. 

pismeni ispit (Merlin)

1. 7. 2020.

pismeni ispit (Merlin)

Doc. dr. sc. A. Panjkota

Rudarenje podataka

143766

 8. 6. 2020. u 10.00 h

 usmeni ispit (MS Teams)

 detaljni raspored termina po grupama dostupan na sustavu Merlin

 24. 6. 2020. u 9.00h

usmeni ispit (MS Teams)

 detaljni raspored termina po grupama  dostupan na sustavu Merlin

Doc. dr. sc. D. Cupar

N. Kalebić, asist.

Kulturalne studije

143767

18. 6. 2020. u 11.00 sati

usmeni ispit (MS Teams)

1. 7. 2020. u 11.00 sati

usmeni ispit (MS Teams)

Doc. dr. sc. M. Dragija Ivanović

L. Grzunov, asist.

Upravljanje zbirkama informacija 

143768

16. 6. 2020. u 10.00h

usmeni ispit (Skype, MS Teams)

30. 6. 2020.  u 10.00h

usmeni ispit (Skype, MS Teams)

Doc. dr. sc. M. Tomić

N. Kalebić, asist.

Digitalna humanistika 

149598

9. 6. 2020. u 16.00

usmeni i upis ocjena (Merlin)

23. 6. 2020. u 16.00

usmeni i upis ocjena (Merlin)

Izv. prof. dr. sc. Josip Ćirić

Informacijska etika

65491

12. 6. 2020.

pismeni ispit: 9.00h (Merlin)

upis ocjene: 17.00h (Skype)

26. 6. 2020.

pismeni ispit: 9.00h (Merlin) 

 upis ocjene: 17.00h (Skype)

Prof. dr. sc. I. Stričević

N. Kalebić, asist., suradnici

Informacijska pismenost

90568

10. 6. 2020. u 9.00h

            formiranje i upis ocjene (Skype)

24. 6. 2020. u 9.00h

formiranje i  upis ocjene (Skype)

2. GODINA DIPLOMSKOG STUDIJA

Izv. prof. dr. sc. J. Stojanovski

Doc. dr. sc. M. Duić

Modeliranje i izgradnja digitalnih zbirki i usluga

159457

19. 6. 2020. u 12.00h

1. 7. 2020. u 12.00h

Mentori

Praktikum, izrada i obrana diplomskog rada

Termini obrana određuju se u dogovoru s mentorom i članovima povjerenstva i objavljuju na mrežnim stranicama i na Merlinu.

Provedba: usmeno (MS Teams)

Izv. prof. dr. sc. J. Ćirić

 

Informacijska etika

65491

12. 6. 2020.

pismeni ispit: 9.00h (Merlin) 

 upis ocjene: 17.00h (Skype)

26. 6. 2020.

pismeni ispit: 9.00h (Merlin) 

 upis ocjene: 17.00h (Skype)

Doc. dr. sc. M. Tomić

Bibliografija i bibliografska heuristika

175623

18. 6. 2020. u 14.00h

usmeni i upis ocjena (Merlin)

2. 7. 2020. u 14.00h

usmeni i upis ocjena (Merlin)

Prof. dr. sc. I. Stričević

N. Kalebić, asist., suradnici

Informacijska pismenost

90568

10. 6. 2020. u 9.00h

            formiranje i upis ocjene (Skype)

 

24. 6. 2020. u 9.00h

formiranje i  upis ocjene (Skype)

 

 

 

Klikom na sljedeću poveznicu možete preuzeti dokument s rasporedom ispita u zimskom semestru:

Raspored ispita

 

RASPORED ISPITNIH ROKOVA: ZIMSKI ISPITNI ROK. AK. GOD. 2019./2020.

 

Ime i prezime nastavnika

Naziv predmeta

1. ispitni rok

2. ispitni rok

I. GODINA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA

Prof. dr. sc. I. Stričević

N. Peša Pavlović, asist.

Orijentacijski praktikum

143842

NEMA

NEMA

Doc. dr. sc. A. Panjkota

 

Osnove informacijske tehnologije

143844

29.01.2020 u 10.00h.

Rač uč. 41a

12.02.2020. u 10.00h

Rač uč. 41a

Doc. dr. sc. M. Tomić

N. Kalebić, asist.

Osnove usmene i pisane kulture

158589

10.2. u 10.00

Ured 21

20.2. u 10.00

Ured 21

Izv. prof. dr. sc. J. Stojanovski

N. Peša Pavlović, asist.

Pretraživanje informacija

143847

7.2. u 9.00

Rač. uč. 41a

21.2. u 9.00

Rač. uč. 41a

Izv. prof. dr. sc. J. Ćirić

 

Uvod u logiku

143848

4.2. u 16.00

Uč. 119

18.2. u 16.00

Uč. 119

 

Engleski jezik struke I

177722

Termini objavljeni u Centru za strane jezike

 

Strani jezik (po izboru)

Termini objavljeni u Centru za strane jezike

2. GODINA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA

Doc. dr. sc. M. Tomić

Doc. dr. sc. D. Cupar

L. Grzunov, asist.

 

Organizacija informacija I

158592

 

 

4.2. u 10.00-13.00 

Rač uč. 41a

 

18.2. u 10.00-13.00

Rač uč. 41a

Doc. dr. sc. M. Duić

Dr. sc. A. Gverić, nasl. poslijedokt. (VS)

Organizacija i poslovanje informacijskih ustanova

158593

3.2. u 9:00 h    

Uč. 119

17.2. u 9:00 h    

Uč. 119

Doc. dr. sc. Franjo Pehar

Osnove nakladništva i knjižarstva

158594

7. 2. u 9:00

Uč. 41b

21. 2. u 9:00

Uč. 41b

Doc. dr. sc. K. Zauder

Doc. dr. sc. A. Panjkota

Osnove programiranja

158596

6.2. u 13.00h

Rač uč. 41a

20.2. u 13.00h

Rač uč. 41a

 

Strani jezik (po izboru)

Termini objavljeni u Centru za strane jezike

Doc. dr. sc. Mirko Duić

Svjetska filmska baština

158628

5.2. u 9:00 h    

Uč. 119

 

19.2. u 9:00 h    

Uč. 119

Prof. dr. sc. Ivanka Stričević

D. Brunac, predavač

N. Kalebić, asist.

Knjižnične usluge za djecu i mlade

170671

30.1. u 10.00h

uč.119

Upis ocjena 14.2. u 18:30h

13.2.u 10.00h

uč.119

Upis ocjena 14.2. u 18:30h

 

 

3. GODINA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA

Izv. prof. dr. sc. J. Ćirić

Dr. sc. M. Juric

Metodologija istraživanja u društvenim znanostima

170665

7.2. u 10:30h

Rač uč. 41a

21.2. u 10:30h

Rač uč. 41a

Prof. dr. sc. I. Stričević

Dr. sc. M. Juric

Informacijski sustavi u obrazovanju

170667

29.1. u 11:30h

Rač uč. 41a

Upis ocjena 14.2. u 18:30h

12.2.u 11:30h

Rač uč. 41a

Upis ocjena 14.2. u 18:30h

Doc. dr. sc. D. Cupar

Sustavi za predmetno označivanje i pretraživanje

170669

4.2. u 13.00 h

Uč. 119

 

18.2. u 13.00 h

Uč. 119

Doc. dr. sc. K. Zauder

Upravljanje podacima

170670

6.2. u 16h

Rač uč. 41a

20.2. u 16h

Rač uč. 41a

Doc. dr. sc. Mirko Duić

Svjetska filmska baština

158628

5.2. u 9:00 h    

Uč. 119

 

19.2. u 9:00 h    

Uč. 119

Prof. dr. sc. Ivanka Stričević

D. Brunac, predavač

N. Kalebić, asist.

Knjižnične usluge za djecu i mlade

170671

30.1. u 10.00h

Uč. 119

Upis ocjena 14.2. u 18:30h

13.2. u 10.00h

Uč. 119

Upis ocjena 14.2. u 18:30h

1. GODINA DIPLOMSKOG STUDIJA

Doc. dr. sc. Martina Dragija Ivanović

Informacijsko društvo

56246

30.1. u 12:00 h

Uč. 119

13.2. u 12:00 h

Uč. 119

Doc. dr. sc. M. Tomić

Dr. sc. D. Kolić, VS

L. Grzunov, asist.

Teorija i praksa organizacije informacija

143758

3.2. u 10.00

Ured 21

17.2. u 10.00

Ured 21

Izv. prof. dr. sc. J. Stojanovski

A. Gandolfo

Upravljanje informacijskim ustanovama

143759

 

14.2. u 10:00 h

Rač. Uč. 41a

 

28.2. u 10:00 h

Rač. Uč. 41a

 

Doc. dr. sc. K. Zauder

Izabrana poglavlja iz informacijskih znanosti

182932

7.2. u 12h

Ured 12

21.2. u 12h

Ured 12

Doc. dr. sc. Franjo Pehar

Dr. sc. Josipa Bašić, VS

N. Peša Pavlović, asist.

Informacijska arhitektura

198175

4. 2. u 11:30

Uč. 41b

18. 2. u 11:30

Uč. 41b

 

2. GODINA DIPLOMSKOG STUDIJA

Izv. prof. dr. sc. J. Ćirić

 

Filozofija informacije

159439

3.2. u 17h

Uč. 119

 

17.2. u 17h

Uč. 119

 

Doc. dr. sc. F. Pehar

Dr. sc. M. Juric

Istraživačke metode u informacijskim znanostima

182933

6. 2. u 10:30

Rač uč. 41a

21. 2. u 10:30

Rač uč. 41a

Doc. dr. sc. Martina Dragija Ivanović

L. Grzunov, asist.

Vrednovanje informacijskih usluga

159444

30.1. u 12:00 h

Uč. 123

13.2. u 12:00 h

Uč. 123

Doc. dr. sc. F. Pehar

Doc. dr. sc. D. Cupar

Doc. dr. sc. Ante Panjkota

Informacijsko pretraživanje i pronalaženje

159445

5. 2. u 10:00

Rač uč. 41b

19. 2. u 10:00

Rač uč. 41b

Doc. dr. sc. Franjo Pehar

Dr. sc. Josipa Bašić, VS

N. Peša Pavlović, asist.

Informacijska arhitektura

198175

4. 2. u 11:30

Uč. 41b

18. 2. u 11:30

Uč. 41b

*Termin usmenog dijela ispita ili upisa ocjena bit će naknadno dogovoren s predmetnim nastavnikom

Theme picker