Odjel za informacijske znanosti

 

 

UPUTE ZA CITIRANJE

 

Sadržaj dokumenta

1. Bilješke (fusnote)

2. Citati

3. Upute za citiranje različitih vrsta izvora:

4. USMENI IZVORI:

5. AUDIOVIZUALNA GRAĐA (zvučna kaseta, video kaseta, DVD, CD)

6. NEOBJAVLJENI RADOVI:

 

 

1.Bilješke (fusnote)

Bilješke (objasnidbene i bibliografske) navode se na dnu stranice (putem umetanja fusnota). U objasnidbenim se bilješkama pobliže označava određeni dio teksta ili daju dodatni podaci i komentari. U bibliografskim se bilješkama donose podaci o izvoru iz kojega je preuzet citat/navod ili misao.

 

Primjer bilješke ispod teksta za knjigu:

1Plevnik, Danko. Fortuna čitanja. Osijek: Hrvatsko čitateljsko društvo, 2006. Str. 20.

 

Primjer bilješke ispod teksta za časopis:

1 Verona, Eva. Restauracija novina u Hrvatskoj. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 7, 3/4(1961), str. 242.

 

Primjer bilješke ispod teksta za zbornik:

1Usp. Petr, Kornelija; Vrana, Radovan; Aparac, Tatjana. Web based LIS education: potentials and feasibility of regional models. // Continuing professional education for the information society: the fifth World conference on professional education for the library and information science professionals / edited by Patricia Layzell Ward. Muenchen: Saur, 2002. Str. 206.

 

Bilješke treba označiti u tekstu u neprekinutom nizu od 1 naviše. U bilješkama treba navesti pune bibliografske podatke te broj stranice, kada se navod pojavi prvi put. Za svako sljedeće navođenje uz prezime i ime autora kojega se citira treba staviti oznaku "Navedeno djelo" ili "Op. cit.", popraćenu brojem stranice s koje je navod preuzet ili oznakom za stranice (od-do) ako je preuzet veći dio teksta citiranog autora. I latinska i hrvatska oznaka su valjane, a važno je upotrebljavati dosljedno onu oznaku za koju se autor teksta odluči.

 

Oznaka „Isto“ ili „Ibid“ koristi se ako se bilješke vezane uz određeno djelo navode jedna za drugom. I latinska i hrvatska oznaka su valjane, a važno je upotrebljavati dosljedno onu oznaku za koju se autor teksta odluči. Uz njih se dodaje broj stranice ukoliko je navod preuzet s različite stranice istog djela. Ako je navod preuzet s iste stranice kao i prethodni (i koja je prema tome već navedena), stranica se uz oznake Ibid ili op. cit. ne piše ponovno. Oznaka Ibid koristi se i ako se u sljedećoj fusnoti rabi isti izvor, ali je ona navedena na novoj stranici.

Primjer:

1 Usp. Mišić, Jelka. Bibliografija rasprava, članaka i književnih radova I. Zagreb: Izdanje i naklada Leksikografskog zavoda FNRJ, 1956. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 4, 1-4(1955- 1957), str. 104-106.

2 Usp. Švab, Mladen. Mate Ujević, utemeljitelj suvremene hrvatske enciklopedike. // Radovi Leksikografskog zavod «Miroslav Krleža». Razdio za leksikografiju, enciklopediku i

informatiku 2(1992), str. 9-73.

3 Ibid, str. 49.

4 Ibid.

5 Mišić, Jelka. Op. cit, str. 108.

 

Za posredno citiranje koristi se izraz « Citirano prema (Navedeno prema): Posredno citirati znači citirati određenog autora/djelo koje je već citirano unutar drugog izvora koji koristimo.

 

Primjer citiranja u bilješci ispod teksta:

Aitchinson, Jean; Gilchrist, Alan. Thesaurus construction. 2nd ed. London: Aslib, 1987. Citirano prema: Rowley, Jennifer. The controlled versus natural indexing languages debate revisited: a perspective on information retrieval practice and research. // Journal of information science 20, 2(1994), str. 112.

 

U popisu literature ovako se posredno citirano djelo ne navodi, već se navodi samo izvorno djelo iz kojega je preuzet citat.

 

2.Citati

Citirati se može izravno, koristeći navodnike, i neizravno, prepričavanjem/kompliliranjem/ sažimanjem. Preporuča se neizravno citiranje.

Citat koji se izravno prenosi iz teksta drugog autora stavlja se u navodne znakove. Ako se izravno citira veći dio teksta, a jedan dio se želi ispustiti, ispušteni dio označava se znakom […].

Za neizravno citiranje u bilješkama se koristi izraz Usp. (usporedi).

Preporuča se citate duže od dva retka izdvajati u tekstu tako da se citirani tekst uvuče i da se piše bez proreda.

U slučaju da se u tekstu navodi citat iz knjige pisane na kojem stranom jeziku, potrebno je prevesti citat na hrvatski jezik, a u zagradi nakon citata napisati (preveo Ime i prezime). Ime prevoditelja potrebno je napisati i u slučaju kada je prevoditelj autor rada i u slučaju kada je to neka druga osoba.

VAŽNO: Svako namjerno ili nenamjerno preuzimanje tuđeg teksta bez navođenja izvora 

smatra se plagijatom te je neetično i kažnjivo.

 

3.Upute za citiranje različitih vrsta izvora:

 

Knjiga

Prezime, Ime autora. Naslov: podnaslov. Podatak o izdanju ako postoji. Mjesto izdavanja: Nakladnik, godina izdavanja.

Kad autor ima dva imena nije potrebno pisati oba, dovoljno je samo prvo ime npr. Matoš, Antun G.

  • kod knjiga koje imaju dva ili tri autora navodi se: Prezime, Ime prvog autora; Prezime, Ime drugog autora; Prezime, Ime trećeg autora.

  • kod knjiga koje imaju četiri i više autora navodi se: Prezime, Ime prvog autora…[et al.].

  • kod knjiga koje nemaju podatak o autoru navodi se: Naslov / podatak o uredniku.

 

Primjer citiranja knjige koja ima jednog autora:

Manguel, Alberto. Povijest čitanja. Zagreb: Prometej, 2001.

 

Primjer citiranja knjige koja ima do tri autora:

Babić, Stjepan; Finka, Božidar; Moguš, Milan. Hrvatski pravopis. Zagreb: Školska knjiga, 1995.

 

Primjer citiranja knjige koja ima četiri i više autora:

Srića, Velimir…[et al.]. Menedžerska informatika. Zagreb: MEP Consult: Delfin: HITA Poslovna akademija, 1999.

 

Primjer citiranja knjige koja nema podatak o autoru:

Antologija hrvatske kratke priče / priredio Miroslav Šicel. Zagreb: Disput, 2001.

 

Poglavlje u knjizi

Prezime, Ime autora. Naslov poglavlja. // Naslov knjige / Ime i prezime autora knjige. Mjesto izdavanja: Nakladnik, godina izdavanja. Početna i završna stranica.

 

Primjer:

Petrak, Jelka. Traženje informacija u medicini. // Uvod u znanstveni rad u medicini / Matko Marušić i suradnici. 3. izd. Zagreb: Medicinska naklada, 2004. Str. 116 - 124.

 

Natuknica u enciklopediji

Prezime, Ime autora natuknice (ako postoji). Naslov natuknice. // Naslov enciklopedije. Podatak o izdanju (ako postoji). Mjesto izdavanja: Nakladnik, godina izdavanja prvog i zadnjeg sveska (ukoliko enciklopedija ima više svezaka). Godina izdavanja sveska u kojemu se nalazi natuknica. Stranica.

 

Primjer:

Bibliografija. // Opća enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda. 3. izd. Zagreb: JLZ, 1977-1985. Sv. 1. 1977.

 

Članak u časopisu

Prezime, Ime autora. Naslov rada: podnaslov. // Naslov časopisa oznaka sveska/godišta, broj(godina), početna-završna stranica.

 

Primjer:

Aparac-Jelušić, Tatjana. Knjižnična znanost u posljednjem desetljeću dvadesetog stoljeća.

// Vjesnik bibliotekara Hrvatske 40, 1/2(1997), str. 139-152.

 

Članak u novinama

Prezime, Ime autora. Naslov rada: podnaslov. // Naslov novina oznaka sveska/godišta, broj(dan, datum), početna-završna stranica.

 

Primjer:

Pofuk, Branimir. Veličanstvena opera. // Jutarnji list 55, 102.020(subota, 4.2.2006.), str. 44.

 

-ako je autor potpisan samo inicijalima, navode se iza naslova i znaka /

 

Primjer:

Cimet za budnost u vožnji / I.V. // Večernji list 46, 15.170(subota, 4.2. 2006), str. 86.

 

Rad u zborniku

Prezime, Ime autora. Naslov rada: podnaslov. // Naslov zbornika / podatak o uredniku. Mjesto izdavanja: Nakladnik, godina izdavanja. Početna-završna stranica.

 

Primjer:

Anzulović, Neda. Aleksandar Stipčević: biografija i bibliografija radova. // Izazovi pisane baštine: zbornik radova u povodu 75. obljetnice života Aleksandra Stipčevića / uredila Tatjana Aparac-Jelušić. Osijek: Filozofski fakultet, 2005. Str. 7-37.

 

Elektronički izvori

Prezime, Ime autora (ako postoji). Naslov: podnaslov, datum/godina nastanka dokumenta (ako postoji). Potpuna URL adresa (datum pristupa dokumentu)

 

Primjer:

Tatjana Aparac-Jelušić. Education for Digital Libraries: Challenges, Developments and Cooperation. // 10th Bled Forum on Europe Foresight Conference: The Role of Culture in Knowledge Society, Contribution to the European Year of Creativity and Innovation 2009. Bled, 03. 2009. URL: http://www.bled-forum.org/eng/10th_bled_forum_on_europe.html

(2009-10-24)

 

Članak u elektroničkom časopisu:

Prezime, Ime autora. Naslov rada: podnaslov. // Naslov časopisa oznaka sveska/godišta, broj(godina). Potpuna URL adresa (datum pristupa dokumentu)

 

Primjer:

Petr, Kornelija;Vrana, Radovan; Aparac-Jelušić, Tatjana. Obrazovanje na daljinu: mogući model u području knjižnične i informacijske znanosti Hrvatske.// Časopis Edupoint 2, 2(2002). URL:http://edupoint.carnet.hr/casopis/aktualni/index.html (2002-01-22)

 

Članak na mrežnoj stranici:

Prezime, Ime autora (ako postoji). Naslov: podnaslov, datum/godina nastanka dokumenta (ako postoji). Potpuna URL adresa (datum pristupa dokumentu)

 

Primjer:

Lauder, John; Matheson, Ann. Newsplan 2000 project: completion report to the heritage lottery fund, 2005. URL: http://www.bl.uk/about/cooperation/pdf/newsplan2000final.pdf (2006-01-13)

 

Primjer članka na mrežnoj stranici koji nema autora:

Dynamic action plan, 2005. URL: http://www.minervaeurope.org/publications/dap/dap.pdf (2005-11-20)

 

Mrežna stranica:

Naslov stranice. Potpuna URL adresa (datum pristupa stranici)

 

Primjer:

Hrvatsko knjižničarsko društvo. URL: http://www.hkdrustvo.hr/ (2006-03-01)

 

CD-ROM:

Podaci se navode ovisno o tome radi li se o knjizi, časopisu, zborniku. Na kraju se dodaje oznaka [CD-ROM]

 

Primjer:

Čujić, Maja; Faletar, Sanjica; Gavranović, Drahomira. Free vs. fee-based library services in Eastern Croatia. // Library and information in multicultural societies: proceedings / the 12th Bobcatsss symposium 26-28 January 2004. in Riga, Latvia. Boras: University College, 2004. Str. 76-83 [CD-ROM]

 

Listserv, newsgroup, e-mail:

Prezime, Ime autora (ako je poznato). Predmet poruke (subject), datum poruke ako se razlikuje od datuma kad je pročitana. Adresa listserv ili newslist računala poslužitelja (datum čitanja poruke)

Kod osobnih e-mail poruka izostavlja se adresa.

 

Primjer listserv poruke:

Levitt, Jonathan. Fourth discussion topic. Euro_Student_ASIST@yahoogroups.com (2006-03-03)

 

Primjer newsgroup poruke:

Ferić, Petar. Novosti, 25.02.2006. hr.soc.grad.osijek. (2006-03-12)

 

Primjer e-mail poruke:

Cameron, Martha. Library. Osobna poruka. (2006-03-09)

 

4. USMENI IZVORI

Intervju:

Prezime, Ime intervjuirane osobe. Osobni intervju. Datum intervjua.

 

Primjer:

Hayes, Bob. Osobni intervju. 11. 3. 2006.

 

5. AUDIOVIZUALNA GRAĐA (zvučna kaseta, video kaseta, DVD, CD):

Prezime, Ime autora. Naslov. Mjesto: Izdavač, godina izdavanja. [Medij]

 

Primjer:

Adcock, Fleur… [et al.]. The poetry quartets. London: The British Council: Bloodaxe Books, 1998. [Zvučna kaseta]

Wai, Lana. Yoga. Ljubljana: Videoart, 2003. [Video kaseta]

 

6.NEOBJAVLJENI RADOVI

Neobjavljeni radovi su jedinstveni elementi koji se nalaze samo na jednom mjestu. Uz uobičajne podatke o autoru i naslovu navesti niz dodatnih podataka o instituciji, žanru, vremenu i mjestu pohrane, kako bi se dokument mogao locirati i identificirati.

 

Magistarske teze i doktorske dizertacije

Pri citiranju potrebno je navesti: autora i naslov, vrstu rada, akademsku instituciju i datum. Za opis rada rabe se kratice mag. rad i mag. teza te dok. dis.

Primjer:

Medarić, Magdalena. Ruski romani Vladimira Nabokova. (dok.dis., Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1984),22.

 

Pri citiranju radova dostupnih na mreži navode se uz sve propisane podatke naziv baze podataka, URL i datum pristupa.

 

Predavanja i materijali sa sastanka (konferencija)

Navode se autor i naslov, vrsta izvora (predavanja, materijali) institucija koja je organizirala predavanje ili naziv skupa s kojega potječu materijali, mjesto i datum.

 

Primjer:

Schneider Marijana. Iz dnevnog života u Hrvatskoj u 17. stoljeću. (Predavanje. Povijesni muzej Hrvatske, Zagreb, 16. rujna 1967.)