Odjel za informacijske znanosti

Obrasci i upute


1. Završni rad

 

    Upute studentima za pripremu/obranu završnog rada i polaganje završnog ispita

    Obrazac za prijavu mentora i prijedloga teme završnog rada

    Obrazac za prijavu obrane završnog rada

    Terminski plan izrade i obrane završnih radova u ak. god. 2020./2021.


2. Diplomski rad

 

    Upute za prijavu, izradu i obranu diplomskog rada

    Obrazac za prijavu mentora i prijedloga teme diplomskog rada

    Obrazac za prijavu obrane diplomskog rada


3. Dodatne upute i obrasci bitni za izradu završnog i diplomskog rada

 

Upute za citiranje literature: 

Obrasci za opremanje završnog/diplomskog rada i potvrdu mentora

Nazivi studija koji se koriste kod popunjavanja obrazaca za završni/diplomski rad


4. Seminarski rad

 

Upute za pisanje seminarskog rada 14-15


5. Doktorski studij

 

Obrazac za prijavu mentora na doktorskom studiju

Obrazac za prijavu sinopsisa na doktorskom studiju

Ured za poslijediplomske studije: mrežna stranica


6. Razno

 

Uvjerenje o održanoj praksi

Obrazac za Zamolbu stručnom vijeću Odjela