Odjel za informacijske znanosti

Izdanja Odjela za informacijske znanosti

 

Mirna Willer: Festschrift. Zadar: Sveučilište u Zadru, 2020.

Ovu knjigu posvećujemo Mirni Willer u prigodi njezina umirovljenja kao izraz zahvalnosti za iznimni doprinos razvoju informacijskih i komunikacijskih znanosti, razvoju različitih stručnih praksi i predanom nastavničko-pedagoškom radu. Knjižničarsku karijeru Mirna Willer je započela u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 1978., a prva iskustva stjecala je katalogizirajući obvezni primjerak (Jugoslavica) i stranu knjigu u Odjelu za katalogizaciju knjiga. Gradeći na tom iskustvu, postaje sistemska knjižničarka, a potom i knjižničarska savjetnica za kompjutorizaciju. U tim je statusima, u razdoblju 1980. – 2007., bila zadužena za razvoj knjižnično-informacijskih sustava Knjižnice i normizaciju. Nakon što je uspješno obavila ugradnju hrvatskih kataložnih pravila u formate UNIMARC za bibliografske i normativne podatke, sudjelovala je u njihovoj implementaciji u knjižnično-informacijski sustav Knjižnice. U suradnji pak sa Sveučilišnim računskim centrom Sveučilišta u Zagrebu (Srce) potaknula je i koordinirala uspostavu Hrvatskog arhiva weba (HAW). Od 2007. radila je kao profesorica bibliografske organizacije informacija na Odsjeku za informacijske znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Odjelu informacijskih znanosti Sveučilišta u Zadru. Od 2008. pa sve do umirovljenja 2018. radila je na Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, i to na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju.

 


Authority, Provenance, Authenticity, Evidence: Selected Papers from the Conference and School Authority, Provenance, Authenticity, Evidence

Selected Papers from the Conference and School Authority, Provenance, Authenticity, Evidence, Zadar, Croatia, October 2016

 


Records, Archives and Memory

Selected Papers from the Conference and School on Records, Archives and Memory Studies, University of Zadar, Croatia, May 2013

 


Summer School in the Study of Historical Manuscripts: Proceedings

Proceedings / Summer School in the Study of Historical Manuscripts, <Zadar, Croatia, 26 - 30 September 2012> ; edited by Mirna Willer and Marijana Tomić. - Zadar : Sveučilište, 2013. - 416 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Studije iz knjižnične i informacijske znanosti = Studies in library and information sciences ; knj. 2)

 


Summer School in the Study of Old Books: Proceedings

Zbornik radova Ljetne škole o staroj knjizi = Summer school in the study of old books : proceedings / <glavni urednik, editor-in-chief Tatjana Aparac Jelušić ; urednice Mirna Willer, Marijana Tomić ; prijevod na engleski jezik, urednik tekstova na engleskom jeziku, translation into English, English language editor Jasenka Zajec>. - Zadar : Sveučilište = University, 2010. - 342 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Studije iz knjižnične i informacijske znanosti = Studies in library and information science ;
knj. 1)