Doktorski studij “Društvo znanja i prijenos informacija”

 

Red predavanja poslijediplomskog znanstvenog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ na Sveučilištu u Zadru, akad. god. 2017./2018.

Lecture Schedule, Postgraduate Doctoral Study Programme „Knowledge Society and Information Transfer“, University of Zadar, academic year 2015/2016

 

Obvezatne i izborne aktivnosti i kriteriji za njihovo izražavanje u ECTS bodovima

Odluka Vijeća doktorskog studija Društvo znanja i prijenos informacija o uvjetima upisa u viši semestar


 

Redovi predavanja (arhiva):

Red predavanja poslijediplomskog znanstvenog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ na Sveučilištu u Zadru, akad. god. 2015./2016.

Lecture Schedule, Postgraduate Doctoral Study Programme „Knowledge Society and Information Transfer“, University of Zadar, academic year 2015/2016


 

Vodič kroz studij         Study Guide

Izvješće stručnog povjerenstva o reakreditaciji poslijediplomskog sveučilišnog studija "Društvo znanja i prijenos informacija"

Report of the expert panel on the re-accreditation of the university postgraduate (doctoral) programme "Knowledge society and information transfer", University of Zadar 

Popis obranjenih doktorata


Program doktorskog studija “Društvo znanja i prijenos informacija – za studente koji su upisani akademske godine 2013./14.  Senat Sveučilišta u Zadru na 4. sjednici u ak. god. 2013./2014. (održana 28.2.2014.) prihvatio je prijedlog izmjena nastavnog programa koji se donosi u ovom dokumentu i vrijedi za upis nove generacije studenta.

 

Program doktorskog studija “Društvo znanja i prijenos informacija” – 2011. (skladu s odlukom Senata od 25. 2. 2011.)

 

Program doktorskog studija “Društvo znanja i prijenos informacija” – 2009. (arhivirana verzija)

 

Postgraduate program “Knowledge society and information transfer” – 2009. (archived version)