Tuesday, October 29, 2019

Poziv na stručni kolokvij Odjela: OPERAS i druge inicijative za otvorenu znanost u EU (srijeda, 13. studenog u 11 sati, uč. 119)