Znanstveni interesi  Kontakt 
Ivanka Stričević

dr. sc. Ivanka Stričević

redovita profesorica

 • pristup, prijenos i postupanje s informacijama u digitalnom okruženju raznih korisničkih skupina
 • čitanje i rana pismenost 
 • informacijska pismenost i korištenje informacijskih sustava u obrazovanju

ured 21 
tel. (023) 200-580
istricev@unizd.hr

publikacije

 

 

     
Alessandro Gandolfo

dr. sc. Alessandro Gandolfo

izvanredni profesor (20%)
 • marketing u informacijskim ustanovama
 • istraživanje tržišta
 • marketing usluga
 • ponašanje potrošača
 • strateški marketing

ured 12 
tel. (023) 345-011

agandolfo@unizd.hr

publikacije

 

 

     
Josip Ćirić

dr. sc. Josip Ćirić

izvanredni profesor

 • logika 
 • znanstvena metodologija 
 • filozofija uma 
 • filozofsko savjetovanje 
 • psihoterapija

ured 21 
tel. (023) 200-580
jciric@unizd.hr

publikacije

 

 

     
Jadranka Stojanovski

dr. sc. Jadranka Stojanovski

izvanredna profesorica (80%)

 • znanstvena komunikacija i znanstveno izdavaštvo 
 • otvorena znanost (otvoreni pristup) 
 • bibliometrija 
 • rudarenje podataka i analiza teksta 
 • informacijski sustavi

ured 45
tel. (023) 345-026
jadranka.stojanovski@unizd.hr

publikacije

 

 

 

   
Martina Dragija Ivanović

dr. sc. Martina Dragija Ivanović

docentica

 

 

ured 118 
tel. (023) 345-054
mdragija@unizd.hr

publikacije

 

 

     
Franjo Pehar

dr. sc. Franjo  Pehar

docent

 

 • znanstvena komunikacija i nakladništvo
 • bibliometrija, scientometrija, informetrija
 • sustavi za pretraživanje i dohvat informacija, informacijski sustavi
 • e-nakladništvo
 • interakcija čovjek-računalo, UX, upotrebljivost

ured 12 
tel. (023) 345-011
fpehar@unizd.hr

publikacije

 

 

     
Marijana Tomić

dr. sc. Marijana Tomić

docentica

v.d. pročelnica Odjela

 

 • organizacija informacija 
 • stara i rijetka građa 
 • digitalna humanistika

ured 21
tel. (023) 345-046
mtomic@unizd.hr

publikacije

 

 

 

 

Mirko Duić

dr. sc. Krešimir Zauder

docent

 • programiranje, baze podataka i informacijski sustavi 
 • znanost o podacima (upravljanje, analiza, vizualizacija ...) 
 • teorija grafova i analiza kompleksnih mreža
 • računalna obrada prirodnog jezika, posebno ekstrakcija informacija
 • bibliometrija

ured 12 
tel. (023) 345-011
kzauder@unizd.hr

publikacije

 

 

 

   
Mirko Duić

dr. sc. Ante Panjkota

docent

 • programiranje 
 • algoritmi i strukture podataka 
 • teorija strojnog (računalnog) učenja 
 • rudarenje podataka 
 • strojno učenje 
 • obrada signala 
 • poslovna inteligencija

ured 45
tel. (023) 345-026
apanjkot@unizd.hr

publikacije

 

 

 

   
Mirko Duić

dr. sc. Mirko Duić

docent

 • kulturna politika i raznolikost 
 • organizacija i prezentacija informacija 
 • medijska i digitalna pismenost 
 • arhivi mrežnih stranica 
 • izgradnja knjižničnih zbirki 
 • čitateljski interesi i navike 
 • film u informacijskim ustanovama 
 • povijest filma

ured 45
tel. (023) 345-026
miduic@unizd.hr

publikacije

 

 

 

   
Drahomira Cupar

dr. sc. Drahomira Cupar

docentica

zamjenica v.d. pročelnice Odjela

 • sadržajno označivanje: klasifikacija i predmetni pristup informacijama 
 • organizacija informacija 
 • informacijsko pretraživanje i pronalaženje 
 • istraživanje čitanja i čitateljskih navika 
 • metodologija znanstvenog rada 

ured 118
tel. (023) 345-054
dgavrano@unizd.hr

publikacije

 

 

     

Mate Juric

dr. sc. Mate Juric

poslijedoktorand

 • psihologija čitanja i učenja u tiskanom i digitalnom okruženju
 • informacijsko ponašanje korisnika
 • informacijska pismenost i korištenje informacijskih sustava u obrazovanju
 • interakcija čovjek - računalo
 • metodologija društvenih znanosti
 • statistička obrada podatka

ured 12 
tel.
(023) 345-011
mjuric@unizd.hr

publikacije

 

 

 

 

Andrijana Vidaković

Nikolina Peša Pavlović

asistentica

 
 • interakcija čovjek-računalo (HCI)
 • upotrebljivost 
 • user experience (UX)
 • informacijski sustavi 
 • sustavi za pretraživanje informacija

 

ured 45 
tel. (023) 345-026
npesa@unizd.hr

publikacije

   

 

 

 

Andrijana Vidaković

Nevenka Kalebić

asistentica

 • nakladništvo / e-nakladništvo
 • digitalna humanistika
 • književni arhivi
 • modeli i standardi (arhivski, knjižnični, muzejski)
 • informacijska pismenost i korištenje informacijskih sustava u obrazovanju
 • metodologija znanstvenog rada

 

ured 21 
tel. (023) 345-058

nkalebic@unizd.hr

   

 

 

 
 

Martina Šestan, mag. prim. educ.

tajnica

 

 

ured 10
tel. (023) 345-053

mjurlina1@unizd.hr

rad sa studentima: 

9:00-12:00

svaki radni dan

 

 

Suradnici u nastavi


Suradnici u nastavi na preddiplomskom, diplomskim i doktorskom studiju sa Sveučilišta u Zadru

 • doc. dr. sc. Slaven Zjalić (Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu)
 • doc. dr. sc. Rajko Petković (Odjel za anglistiku)
 • dr. sc. Katica Burić (Odjel za etnologiju i kulturnu antropologiju)
 • dr. sc. Marc Angster dr. sc. (Odjel za lingvistiku)

Iz drugih ustanova

 • dr. sc. Ante Gverić (Državni arhiv u Zadru)
 • dr. sc. Dubravka Kolić (Državni arhiv u Zadru)
 • Ivana Perić, naslovna asistentica (Zadar)
 • Dajana Brunac (Gradska knjižnica Zadar)
 • prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog (Odsjek za informacijske znanosti, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku)
 • dr. sc. Kristina Feldvari (Odsjek za informacijske znanosti, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku)
 • izv. prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković (Odsjek za informacijske znanosti, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku)

Suradnici iz inozemstva

 • prof. emeritus Tefko Saracevic (Rutgers University, N.J., USA)
 • prof. emerita Carol Kuhlthau (Rutgers University, N.J., USA)
 • prof. dr. sc. Nicholas Belkin (Rutgers University, N.J., USA)
 • prof. dr. sc. Ross Todd (Rutgers University, N.J., USA)
 • prof. dr. sc. Carol Gordon (Rutgers University, N.J., USA)
 • prof. emeritius Robert Hayes  (UCLA, Kalifornija, USA)
 • prof. emerita Virginia Walter (UCLA, Kalifornija, USA)
 • prof. dr. sc. Christine Borgman (UCLA, Kalifornija, USA)
 • prof. dr. sc. Anne Gilleland (UCLA, Kalifornija, USA)
 • prof. dr. sc. Marta Deyrup Mestrovic (Seton Hall, NJ, SAD)
 • prof. dr. sc. Laila Vejzović-Miletić (Florida University, SAD)
 • prof. dr. sc. Maja Žumer (Oddelek za bibliotekarstvo in informacijsko znanost, in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)
 • prof. dr. sc. Alenka Šauperl  (Oddelek za bibliotekarstvo in informacijsko znanost, in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)
 • prof. dr. sc. Primož Južnič (Oddelek za bibliotekarstvo in informacijsko znanost, in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)
 • prof. dr. sc. Miha Kovač (Oddelek za bibliotekarstvo in informacijsko znanost, in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)
 • doc. dr. sc. Andrej Blatnik (Oddelek za bibliotekarstvo in informacijsko znanost, in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)
 • izv. prof. dr. sc. Polona Vilar (Oddelek za bibliotekarstvo in informacijsko znanost, in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)
 • doc. dr. sc. Livija Knaflič (Ljubljana, Slovenia)
 • prof. emeritus Peter Ingwersen (Royal School of LIS, Copengahen, Denmark)
 • prof. emeritus Paul Sturges (Loughborough University, UK)
 • prof. dr. sc. Ching-Chih Chen (Simmons College, Boston, USA)
 • Ray Lonsdale, viši predavač (Aberystwyth University, UK)
 • Gordon Dunsire (Glasgow, UK)
 • prof. dr. sc. Mats Dalstrom (University College Boras, Sweden)
 • zv. prof. Alen Doracic (University College Boras, Sweden)
 • dr. sc. Josipa Bašić, poslijedoktorandica - naslovno zvanje (Amazon)
 • izv. prof. dr. sc. Kiersten F. Latham (Kent State University, USA)

Umirovljeni nastavnici

 • izv. prof. dr. sc. Nives Tomašević
 • prof. dr. sc. Mirna Willer, red. prof. u trajnom zvanju
 • prof. dr. sc. Tatjana Aparac Jelušić, red. prof. u trajnom zvanju
 • prof. dr. sc. Srećko Jelušić, red. prof.
 

 

Pročelnici Odjela


 • v.d. pročelnika doc. dr. sc.Marijana Tomić (1.10.2019 - 30.9.2020.)
 • v.d. pročelnika doc. dr. sc.Franjo Pehar (1.10.2018 - 30.9.2019.), zamjenica pročelnika doc. dr. sc. Marijana Tomić
 • pročelnik doc. dr. sc.Franjo Pehar (1.10.2016 - 30.9.2018.), zamjenica pročelnika doc. dr. sc. Martina Dragija Ivanović
 • v.d. pročelnika doc. dr. sc.Franjo Pehar (1.10.2015 - 30.9.2016.), zamjenica pročelnika doc. dr. sc. Martina Dragija Ivanović
 • pročelnica prof. dr. sc.Ivanka Stričević (1.10.2012 - 30.9.2015.), zamjenik pročelnice doc. dr. sc. Franjo Pehar
 • pročelnica prof. dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić (30.9. 2007 - 30.9.2012.), zamjenica pročelnice prof. dr. sc. Ivanka Stričević
 • pročelnik prof. dr.sc. Srećko Jelušić (1.10.2004 - 30.9. 2007), zamjenik pročelnika doc. dr.sc. Franjo Pehar