Odjel za informacijske znanosti

Raspored ispitnih rokova u lipnju, srpnju i rujnu - izvanredni studij

Raspored ispitnih rokova u ljetnom semestru 2019./2020. - izvanredni studij

Klikom na sljedeću poveznicu možete preuzeti dokument s rasporedom ispita u ljetnom semestru:

preuzmi dokument

 

RASPORED ISPITA U LJETNOM ISPITNOM ROKU ZA IZVANREDNE STUDENTE 2019./2020.

1. godina izvanrednog diplomskog studija

Nastavnici

Kolegij

1. rok

2. rok

F. Pehar/M. Dragija Ivanović/M. Tomić

Razlikovni ispit

Napomena: ne prijavljuje se u studomatu, nego na Merlinu i nastavnicima.

12.6.2020. u 16.00h

pismeni (Merlin)

usmeni (MS Teams)

26.6.2020. u 16.00 h

pismeni (Merlin)

usmeni (MS Teams)

M. Tomić/ N. Kalebić

DIGITALNA HUMANISTIKA

12.6.2020. u 18.00h

usmeni (upis ocjena)

(MS Teams)

26.6.2020. u 18.00 h

usmeni (upis ocjena)

(MS Teams)

I. Stričević/ M. Juric/

N. Peša Pavlović

INFORMACIJSKO PONAŠANJE KORISNIKA

13.6.2020. u 10.00h

pismeni (Merlin)

27.6.2020. u 10.00h

pismeni (Merlin)

M. Dragija Ivanović/ L. Grzunov

UPRAVLJANJE ZBIRKAMA INFORMACIJA

19.6.2020. u 10.00h

usmeni (Skype, MS Teams)

3.7.2020. u 10.00h

usmeni (Skype, MS Teams)

A. Panjkota

RUDARENJE PODATAKA

20.6.2020. u 10.00h

usmeni (MS Teams)

4.7.2020. u 10.00h

usmeni (MS Teams)

D. Cupar/N. Kalebić

KULTURALNE STUDIJE

25.6.2020. u 16.00h

usmeni (MS Teams)

9.7.2020. u 16.00h

usmeni (MS Teams)

M. Tomić

BIBLIOGRAFIJA I BIBLIOGRAFSKA HEURISTIKA

26.6.2020. u 16.00h

usmeni (upis ocjena)

(MS Teams)

10.7.2020. u 16.00 h

usmeni (upis ocjena)

(MS Teams)

2. godina izvanrednog diplomskog studija

Nastavnici

Kolegij

1. rok

2. rok

J. Stojanovski/M. Duić

MODELIRANJE I IZGRADNJA DIGITALNIH ZBIRKI I USLUGA

20.6.2020. u 10.00h

pismeni (Merlin)

usmeni (MS Teams)

4.7.2020. u 10.00h

pismeni (Merlin)

usmeni (MS Teams

M. Tomić

BIBLIOGRAFIJA I BIBLIOGRAFSKA HEURISTIKA

26.6.2020. u 16.00h

usmeni (upis ocjena)

(MS Teams)

10.7.2020. u 16.00 h

usmeni (upis ocjena)

(MS Teams)

M. Tomić

OBRADA DIGITALNE GRAĐE

27.6.2020. u 17.00h

usmeni (upis ocjena)

(MS Teams)

11.7.2020. u 10.00h

usmeni (upis ocjena)

(MS Teams)

o Apsolventski rok za studente izvanrednog studija održava se u tjednu od 11. do 16.5.2020. Prema dogovoru s nastavnicima.

o Izvanredni rok za studente izvanrednog studija održava se u tjednu od 25. do 29.5.2020. Prema dogovoru s nastavnicima.

______________________________________________________________________

 

Raspored ispitnih rokova u zimskom semestru 2019./2020. - izvanredni studij

 

Klikom na sljedeću poveznicu možete preuzeti dokument s rasporedom ispita - izvanredni studij:

Raspored ispita

 

Odjel za informacijske znanosti. Raspored ispita u zimskom ispitnom roku 2019./2020.

IZVANREDNI STUDIJ

Datum

Vrijeme

1. godina – kolegij

2. godina - kolegij

1. 2. 2020.

 

9:00 – 10:30

Upravljanje informacijskim ustanovama

Vrednovanje informacijskih usluga

10:30 – 11:30

Informacijsko društvo

Filozofija informacije

11:30 – 12:30

Teorija i praksa organizacije informacija 

(ne polaže se pismeni ispit, ali se mora prijaviti u studomatu)

Istraživačke metode u informacijskim znanostima

8. 2. 2020.

 

9:00 – 10:30

Informacijska arhitektura

Informacijska arhitektura

10:30 – 12:00

Bibliografska organizacija informacija u semantičkom webu

Informacijsko pretraživanje i pronalaženje

15. 2. 2020.

 

9:00 – 10:30

Upravljanje informacijskim ustanovama

Vrednovanje informacijskih usluga

10:30 – 11:30

Informacijsko društvo

Filozofija informacije

11:30 – 12:30

Teorija i praksa organizacije informacija 

(ne polaže se pismeni ispit, ali se mora prijaviti u studomatu)

Istraživačke metode u informacijskim znanostima

22. 2. 2020.

9:00 – 10:30

Informacijska arhitektura

Informacijska arhitektura

10:30 – 12:00

Bibliografska organizacija informacija u semantičkom webu

Informacijsko pretraživanje i pronalaženje

 

Napomena: Molim studente koji planiraju pristupiti ispitima iz prethodnih semestara da se jave predmetnom nastavniku koji će odrediti termin održavanja ispita iz ljetnog semestra. Nakon toga student dolazi u tajništvo Odjela prijaviti ispit.

 

Klikom na sljedeću poveznicu možete preuzeti dokument s rasporedom ispita u lipnju i srpnju - izvanredni studij:

Raspored ispita

 

Raspored ljetnih ispitnih rokova za izvanredne studente 2018./2019.

 

 

 

 

Vrijeme

1. godina izvanrednog studija

Vrijeme

2. godina izvanrednog studija

REDOVITI ISPITNI ROKOVI (za kolegije iz ljetnog semestra)

15.6.2019.

9:30 – 10:30

STATISTIČKA OBRADA PODATAKA

Razlikovni ispiti:

Uvod u studij informacijskih znanosti

Organizacija i poslovanje informacijskih ustanova

9:30 – 10:30

STATISTIČKA OBRADA PODATAKA

10:30 – 12:00

METODIKA RADA U ŠKOLSKOJ KNJIŽNICI

10:30 – 12:00

METODIKA RADA U ŠKOLSKOJ KNJIŽNICI

12:00 – 13:30

INFORMACIJSKO PONAŠANJE KORISNIKA

 

 

Ispit se prijavljuje za termin, ali nema pismenog

DIGITALNA HUMANISTIKA

 

 

29.6.2019.

9:30 – 10:30

UPRAVLJANJE ZBIRKAMA INFORMACIJA

Razlikovni ispiti:

Uvod u studij informacijskih znanosti

Organizacija i poslovanje informacijskih ustanova

9:30 – 11:00

MODELIRANJE I IZGRADNJA DIGITALNIH ZBIRKI I USLUGA

10:30 – 11:30

KULTURALNE STUDIJE

 

 

11:30 – 12:30

RUDARENJE PODATAKA

 

 

6.7.2019.

9:30 – 10:30

STATISTIČKA OBRADA PODATAKA

9:30 – 10:30

STATISTIČKA OBRADA PODATAKA

10:30 – 12:00

METODIKA RADA U ŠKOLSKOJ KNJIŽNICI

10:30 – 12:00

METODIKA RADA U ŠKOLSKOJ KNJIŽNICI

12:00 – 13:30

INFORMACIJSKO PONAŠANJE KORISNIKA

 

 

Ispit nema pismeni

DIGITALNA HUMANISTIKA

 

 

13.7.2019.

9:30 – 10:30

UPRAVLJANJE ZBIRKAMA INFORMACIJA

9:30 – 1100

MODELIRANJE I IZGRADNJA DIGITALNIH ZBIRKI I USLUGA

10:30 – 11:30

KULTURALNE STUDIJE

 

 

11:30 – 12:30

RUDARENJE PODATAKA

 

 

 

APSOLVENTI IZVANREDNOG STUDIJA

Apsolventi izvanrednog studija ispite isključivo prijavljuju u tajništvu Odjela(e-mail:mjurlina1@unizd.hr) i imaju pravo u toku apsolventskog semestra izlaziti i na zimske i na ljetne kolegije.

Napomena: Apsolventi su svi oni studenti koji su odslušali sva 4 semestra predavanja i dužni su nakon toga upisati apsolventski semestar. (ljetni apsolventski semestar se plaća u iznosu od 2.750,00 kn + upisnina u iznosu od 100,00 kn).

 

*    *    *

 

Raspored ispita u rujnu - izvanredni studij

 

Klikom na sljedeću poveznicu možete preuzeti dokument s rasporedom ispita u rujnu - izvanredni studij:

Raspored ispita


RASPORED ISPITA U JESENSKOM ISPITNOM ROKU ZA 1. GODINU JEDNOPREDMETNOG IZVANREDNOG DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI AK.GOD. 2018./2019.

1. godina diplomskog studija

Nastavnici

Naziv predmeta

3. ispitni rok

4. ispitni rok

Doc. dr. sc. Marijana Tomić

Teorija i praksa organizacije informacija

7.9.2019.

21.9.2019.

Doc. dr. sc. Krešimir Zauder

Bibliografska organizacija informacija u semantičkom webu

7.9.2019.

21.9.2019.

Izv. prof. dr. sc. Jadranka Stojanovski

Znanstveno komuniciranje i vrednovanje znanstvenog rada

7.9.2019.

21.9.2019.

Prof. dr. sc. Ivanka Stričević

Informacijsko ponašanje korisnika

7.9.2019.

21.9.2019.

Doc. dr. sc. Ante Panjkota

Rudarenje podataka

7.9.2019.

21.9.2019.

Doc. dr. sc. Marijana Tomić

Digitalna humanistika

7.9.2019.

21.9.2019.

Prof. dr. sc. Ivanka Stričević

Metodika rada u školskoj knjižnici

7.9.2019.

21.9.2019.

Doc. dr. sc. Franjo Pehar

Izabrana poglavlja iz informacijskih znanosti

14.9.2019.

28.9.2019.

Izv. prof. dr. sc. Nives Tomašević

Kulturalne studije

14.9.2019.

28.9.2019.

Izv. prof. dr. sc. Jadranka Stojanovski

Upravljanje informacijskim ustanovama

14.9.2019.

28.9.2019.

Izv. prof. dr. sc. Sanica Faletar Tanacković

Upravljanje zbirkama informacija

14.9.2019.

28.9.2019.

Izv. prof. dr. sc. Josip Ćirić

Informacijsko društvo

14.9.2019.

28.9.2019.

Izv. prof. dr. sc. Josip Ćirić

Statistička obrada podataka

14.9.2019.

28.9.2019.

Theme picker