24. listopada 2017.

Obrana diplomskog rada: Martina Dević, 27. listopada u 10h

Obrana diplomskog rada: Martina Dević, 27. listopada u 10h

Obrana diplomskog rada pod naslovom „Predmetni pristup filmskoj građi“  studentice Martine Dević održat će se u petak, 27. listopada  2017. godine u 10:00 sati pred povjerenstvom u sastavu:
doc. dr. sc. Krešimir Zauder
prof. dr. sc. Mirna Willer
dr. sc. Mirko Duić