14. srpnja 2017.

NATJEČAJ za upis na izvanredni dvogodišnji diplomski studij Informacijske znanosti (akad. god. 2017./2018.)

NATJEČAJ za upis na izvanredni dvogodišnji diplomski studij Informacijske znanosti (akad. god. 2017./2018.)

Raspisan je natječaj za upis 35 studenata u prvu godinu Izvanrednog dvogodišnjeg sveučilišnog diplomskog studija Informacijske znanosti za stjecanje akademskog stupnja magistar/magistra informacijskih znanosti (mag. inf.) na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2017./2018.

Nositelj i izvoditelj studija je Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru. Studij traje dvije godine (četiri semestra) i nosi 120 ECTS bodova. Upisuje se ukupno 35 polaznika, od toga 30 hrvatskih i 5 stranih državljana. Studij se neće izvoditi ako je broj prijavljenih polaznika manji od 10.
Školarina iznosi 11.000,00 kn godišnje uz moguće plaćanje 50% pri upisu u zimski semestar, a 50% pri upisu u ljetni semestar (5.500,00 kn po semestru). 
Studij se izvodi na hrvatskom jeziku. 

Prijave na natječaj predaju se zaključno sa 4. 9. 2017. osobno ili se šalju poštom na adresu: 
     Odjel za informacijske znanosti (tajništvo) 
     Sveučilište u Zadru
     Prijava na Natječaj za upis na izvanredni studij 
     Ul. Franje Tuđmana 24 i
     23000 Zadar, Hrvatska

Potrebno je popuniti i predati sljedeću prijavnicu: Prijavnica

 

Molimo vas da sve upite šaljete na: iznanosti@unizd.hr 

 

Razredbeni ispit (esej) za pristupnike s neistovrsnih studija održat će se 8. 9. 2017. u 11:00. Upis pristupnika obavljat će se od konačnosti rang liste do 15. 9. 2017. 

Razredbeni postupak i literatura:    html dokument    word dokument 

 

Odluka, natječaj i prijavnica za upis na prvu godinu izvanrednog studija Informacijskih znanosti nalaze se ovdje.

Tekst natječaja:     

html dokument     word dokument    pdf dokument