DOKTORSKI RADOVI OBRANJENI NA ODJELU ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZADRU, DOKTORSKI STUDIJ "DRUŠTVO ZNANJA I PRIJENOS INFORMACIJA" ZA RAZDOBLJE 2015. – lipanj 2017.

 

1. Lana Barać

Naslov: Definitions and research of authorship across various scholarly disciplines

Datum obrane: 26. 3. 2015.

Mentori: doc. dr. sc. Franjo Pehar (mentor), prof. dr. sc. Ana Marušić (komentor) (Medicinski fakultet, Sveučilište u Splitu)

 

2. Mirko Duić

Naslov: Filmske zbirke u hrvatskim narodnim knjižnicama

Datum obrane: 7. 4. 2015.

Mentorica: prof. dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić

 

3. Nada Topić

Naslov: Uloga splitske knjižare Morpurgo u razvoju kulture čitanja u drugoj polovici 19. i prvoj polovici 20. stoljeća

Datum obrane: 10. 4. 2015.

Mentorica: izv. prof. dr. sc. Jelena Lakuš (Filozofski fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku)

 

4. Darko Lacović

Naslov: Informacijske potrebe i ponašanja katoličkih svećenika pri traženju i korištenju informacija za pastoralni rad

Datum obrane: 6. 7. 2015.

Mentorica: izv. prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković (Filozofski fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku)

 

5. Jasna Kovačević

Naslov: Utjecaj knjižničnih programa na posudbu knjiga i čitanje

Datum obrane: 7. 9. 2015.

Mentorice: doc. dr. sc. Nives Tomašević (mentor), prof. dr. sc. Andrea Zlatar-Violić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu) (komentor)

 

6. Snježana Dimzov

Naslov: Uloga sveučilišne knjižnice u digitalnom okruženju s obzirom na informacijsko ponašanje studenata humanističkih znanosti

Datum obrane: 18. 3. 2016.

Mentori: prof. dr. sc. Srećko Jelušić (mentor), izv. prof. dr. sc. Ivanka Stričević (komentor)

 

7. Dejana Golenko

Naslov: Model interkurikularnog pristupa informacijskoj pismenosti na visoskoškolskoj razini

Datum obrane: 8. 4. 2016.

Mentorice: izv. prof. dr. sc. Polona Vilar (Filozofski fakultet, Sveučilište u Ljubljani, Slovenija) (mentor), izv. prof. dr. sc. Ivanka Stričević (komentor)

 

8. Predrag Perožić

Naslov: Modeliranje autoriziranih metapodataka u Općem okviru za opisivanje resursa

Datum obrane: 15. 4. 2016.

Mentorica: prof. dr. sc. Mirna Willer

 

9. Maja Jadrešin

Naslov: Visokoškolsko izdavaštvo: etički vidovi autorskog prava

Datum obrane: 31. 5. 2016.

Mentori: doc. dr. sc. Josip Ćirić (mentor), prof. dr. sc. Srećko Jelušić (komentor)

 

10. Katica Burić Ćenan

Naslov: Dokumentalistički pristup i obrada informacija o glazbenom životu grada Zadra od 1860. do Prvoga svjetskog rata

Datum obrane: 17. 11. 2016.

Mentori: prof. dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić (mentor), prof. dr. sc. Ennio Stipčević (HAZU, Zagreb) (komentor)

 

11. Vukadin Ana

Naslov: Model za bibliografsku organizaciju transmedijske građe

Datum obrane: 9. 2. 2017.

Mentorica: prof. dr. sc. Mirna Willer

 

12. Petra Ljevak

Naslov: Poslovne strategije nakladnika i korisnici digitalnih društvenih mreža

Datum obrane: 28. 2. 2017.

Mentorice: prof. dr. sc. Jasna Horvat (Ekonomski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku) (mentor), izv. prof. dr. sc. Nives Tomašević (komentor)

 

13. Jasna Tingle

Naslov: Katalozi zagrebačkih knjižara u pretporodnom razdoblju kao izvor za povijest knjige i čitanja

Datum obrane: 20. 3. 2017.

Mentor: izv. prof. dr. sc. Zoran Velagić (Filozofski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku)

Datum obrane: 20. 3. 2017.

 

14. Tamara Štefanac

Naslov: The conceptualization of archival materials held in museums

Datum obrane: 24. 3. 2017.

Mentorice: prof. dr. sc. Anne J. Gilliland (UCLA, SAD) (mentor), prof. dr. sc. Mirna Willer (komentor)

 

15. Ivana Ljevak Lebeda

Naslov: Nakladnički vidovi oblikovanja udžbenika

Datum obrane: 16. 5. 2017.

Mentori: prof. dr. sc. Miha Kovač (Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani) (mentor), izv. prof. dr. sc. Nives Tomašević (komentor)

 

16. Andrej Kristek

Naslov: Recepcija knjiga tiskanih hrvatskim jezikom u 18. stoljeću: tekstualna organizacija i oblici interakcije čitatelja s knjigom

Datum obrane: 16. 5. 2017.

Mentor: Zoran Velagić (Filozofski fakultet u Osijeku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku)

 

17. Mate Juric

Naslov: Čitanje u tiskanom i digitalnom okruženju

Datum obrane: 14. 6. 2017.

Mentori: prof. dr. sc. Srećko Jelušić (mentor), prof. dr. sc. Ana Proroković (komentor)