Friday, September 08, 2017.

Popis studenata za upis u prvu godinu izvanrednog jednopredmetnog diplomskog sveuč. studija Informacijske znanosti 2017./2018. (1. upisni krug)

Popis studenata za upis u prvu godinu izvanrednog   jednopredmetnog  diplomskog sveuč. studija   Informacijske znanosti 2017./2018. (1. upisni krug)

U skladu s uvjetima natječaja za upis u prvu godinu izvanrednog jednopredmetnog  diplomskog sveučilišnog studija informacijske znanosti na Sveučilištu u Zadru u akad. godini 2017./2018., Povjerenstvo za razredbeni postupak utvrdilo je popis kandidata koji udovoljavaju uvjetima upisa u 1. godinu studija:

Župan, Željko

Matijević, Lea

Mrgić, Maja

Gligora-Sabalić, Sabina

Groš, Katarina

Matas, Anđela

Bilić, Jelena

Glavičić, Gracija

Gatin, Martina

Vlakić, Neven

Lacković, Sanja
 

Popis kandidata s bodovima: preuzmite dokument