Friday, October 25, 2019

Popis studenata za upis u prvu godinu izvanrednog jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija Informacijske znanosti na Sveučilištu u Zadru u ak. godini 2019./2020. (3. upisni krug).