Thursday, February 28, 2019

Obrana diplomskog i završnog rada 28. veljače: Berislav Išgum – 12:30h; Mia Pecotić – 13:30h

28. veljače u 12:30 sati

Obrana diplomskog rada Berislava Išguma, tema: Informacijska pismenost studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, mentor doc. dr. sc. Krešimir Zauder

Povjerenstvo za obranu: Ćirić, Zauder, Duić

 

28. veljače u 13:30 sati

Obrana diplomskog rada Mia Pecotić, tema: Glazbeni dokumenti unutar informacijskih ustanova, mentor dr. sc. Katica Burić Ćenan

Povjerenstvo za obranu: Zauder, Burić Ćenan, Ćirić