Exlibris - Udruga studenata informacijskih znanosti

Udruga studenata „Ex libris“ osnovana je 2007. godine, s ciljem okupljanja studenata informacijskih znanosti, suradnje s Odjelom za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, organiziranja skupova, seminara, stručnih izleta i putovanja za članove Udruge te povezivanja i suradnje s drugim studentskim i sličnim organizacijama na Sveučilištu te šire u Hrvatskoj i u svijetu.

Više o radu udruge možete doznati na sljedećoj adresi: Exlibris