Redovni (pred)diplomski studij

   1. Red predavanja za ak. god. 2016./2017. – Preddiplomski studij

  • preuzmite dokument 

    • Plan reda predavanja za ak. god. 2016./2017. – Preddiplomski studij 

   2. Red predavanja za ak. god. 2016./2017. – Diplomski studij 

Izvanredni diplomski studij

  • Red predavanja u ak. god. 2016./2017. - izvanredni diplomski studij Informacijske znanosti