Završni i diplomski rad

Upute studentima za pripremu/obranu završnog rada i polaganje završnog ispita 15/16

preuzmite dokument

 

Upute za prijavu, izradu i obranu DIPLOMSKOG rada na redovnom i izvanrednom studiju 14/15

preuzmite dokument

 

Obrasci za opremanje završnog/diplomskog rada i potvrdu mentora

mrežna stranica

 

Nazivi studija koji se koriste kod popunjavanja obrazaca za završni/diplomski rad

preuzmite dokument

 

Doktorski studij

Obrazac za prijavu mentora na doktorskom studiju

preuzmite dokument

 

Obrazac za prijavu sinopsisa na doktorskom studiju

preuzmite dokument

 

Ured za poslijediplomske studije

LINK

 

Seminarski rad

Upute za pisanje seminarskog rada 14-15

preuzmite dokument

 

Razno

Upute za citiranje literature

preuzmite dokument

 

Uvjerenje o održanoj praksi

preuzmite dokument

 

Obrazac za Zamolbu stručnom vijeću Odjela

preuzmite dokument